Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Uvolnění spouště bez

Uvolnění spouště bez nasazeného objektivu Spoušť lze uvolnit i tehdy, když není nasazen objektiv. Toto možnost vyberte při nasazení fotoaparátu na hvězdářský dalekohled apod. Tlačítko MENU t 1 t [Uvol.bez obj.] t [Povolit] Poznámka • Při použití objektivů neposkytujících kontakt, jako je objektiv hvězdářského dalekohledu, nelze změřit správnou expozici. V takovém případě nastavte expozici ručně a zkontrolujte ji na pořízeném snímku. Výběr jazyka Tlačítko MENU t 1 t [ Jazyk] t Vybrat jazyk Nastavení přehrávání ukázky filmu Nepoužíváte-li fotoaparát přibližně jednu minutu, můžete na něm nastavit spuštění přehrávání ukázky filmu. Tlačítko MENU t 2 t [Režim demo] t [Zapnuto] 152

Nastavení displeje LCD/ elektronického hledáčku Nastavení jasu displeje LCD Jas displeje LCD je automaticky nastaven podle okolních světelných podmínek pomocí světelného čidla (str. 13). Jas displeje LCD lze nastavit ručně nebo vybrat nastavení, které je vhodné pro venkovní použití za slunečného dne. Tlačítko MENU t 1 t [Jas LCD] t Vybrat požadované nastavení Poznámky • Při nastavení [Auto] nezakrývejte světelné čidlo rukou ani ničím jiným. • Při použití fotoaparátu s napájecím adaptérem AC-PW20 (prodává se zvlášť) je jas displeje LCD vždy nastaven na nejvyšší hodnotu, i když vyberete nastavení [Auto]. • Při snímání v interiéru jej nastavte na [Auto] nebo [Manuál], protože [Slunečno] je příliš jasné. Ruční nastavení jasu hledáčku Jas hledáčku je automaticky nastaven podle světelných podmínek objektu. Jas hledáčku lze nastavit ručně. Změna nastavení Tlačítko MENU t 1 t [Jas hledáčku] t [Manuál] t Vybrat požadované nastavení Poznámka • Při použití fotoaparátu s napájecím adaptérem AC-PW20 (prodává se zvlášť) je jas hledáčku vždy nastaven na nejvyšší hodnotu, i když vyberete nastavení [Auto]. 153