Views
2 weeks ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení času

Nastavení času zobrazení snímku hned po jeho pořízení (Auto prohlížení) Nahraný snímek lze zkontrolovat na obrazovce ihned po jeho pořízení. Můžete změnit délku zobrazení. Tlačítko MENU t 2 t [Auto prohlíž.] t Vybrat požadované nastavení Poznámka • Při automatickém prohlížení se snímek nezobrazí ve svislé poloze, ani když je položka [Zobr.přehr.] nastavena na [Otočit autom.] (str. 121). Nastavení metody pro přepnutí displeje LCD a hledáčku Automatické přepínání displeje LCD a hledáčku lze deaktivovat a pro přepnutí aktivovat pouze tlačítko FINDER/LCD. Tlačítko MENU t [Manuál] 1 t [Nastav. FINDER/LCD] t Nastavení mřížky Mřížka je pomocný rastr pro kompozici snímání. Mřížku lze zapnout/ vypnout nebo vybrat typ rastru. Zároveň je zobrazen dostupný rozsah k nahrávání filmu. Tlačítko MENU t 2 t [R. Mřížky] t Vybrat požadované nastavení 154

Ověření verze fotoaparátu Zobrazí verzi daného fotoaparátu. Verzi si ověřte, když je vydána aktualizace firmwaru. Tlačítko MENU t 2 t [Verze] Poznámka • Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je stav akumulátoru (ikona baterie se třemi čárkami) nebo lepší. Doporučujeme použít akumulátor s dostatečnou kapacitou nebo napájecí adaptér AC-PW20 (prodává se zvlášť). Změna nastavení 155