Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Název souboru Složka

Název souboru Složka Typ souboru Název souboru Složka DCIM Soubor JPEG DSC0ssss.JPG Soubor JPEG (Adobe _DSCssss.JPG RGB) Soubor RAW DSC0ssss.ARW Soubor RAW (Adobe _DSCssss.ARW RGB) Složka Soubor MP4 (1440 × 1080) MAH0ssss.MP4 MP_ROOT Soubor MP4 (VGA) MAQ0ssss.MP4 • ssss (číslo souboru) představuje jakékoli číslo v rozmezí 0001 až 9999. • Je-li [Snímek: Kvalita] nastavena na [RAW & JPEG], jsou číselné části názvu datového souboru RAW a jemu odpovídajícího souboru JPEG stejné. Poznámky • Pro operace, jako je import filmů AVCHD na počítač, použijte „PMB“. • Pro import filmů s určením polohy GPS na počítač použijte „PMB“ (pouze SLT-A55V). • Pracujete-li se složkami nebo filmy formátu AVCHD z připojeného počítače, ke kterému je připojen fotoaparát, může dojít k poškození snímků nebo nefunkčnosti jejich přehrávání. Nevymazejte ani nekopírujte filmy formátu AVCHD na paměťové kartě z počítače. Společnost Sony není zodpovědná za následky vzniklé z takových operací pomocí počítače. Import snímků na počítač (Macintosh) 1 Nejprve připojte fotoaparát k počítači Macintosh. Poklepejte na nově rozpoznanou ikonu na pracovní ploše t složka, kde jsou uloženy soubory, které chcete importovat. 2 Soubory snímků přetáhněte myší na ikonu pevného disku. Soubory se snímky se zkopírují na pevný disk. 166

3 Poklepejte na ikonu pevného disku t požadovaný soubor snímku ve složce obsahující zkopírované soubory. Snímek se zobrazí. Poznámka • Pro import či práci s filmy formátu AVCHD použijte „iMovie“ dodávaný s počítačem Macintosh. Odstranění připojení USB Nejdříve proveďte níže uvedený postup (krok 1 až 3): • Odpojení kabelu USB. • Vyjmutí paměťové karty. • Vypnutí fotoaparátu. 1 Poklepejte na ikonu odpojení v panelu úloh. Windows Vista Ikona odpojení 2 Klepněte na (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 Potvrďte zařízení v okně potvrzení a klepněte na tlačítko [OK]. Windows XP Poznámka • Přetáhněte ikonu paměťové karty nebo ikonu jednotky na ikonu „Koš“, když používáte počítač Macintosh a fotoaparát je odpojen od počítače. Prohlížení snímků v počítači 167