Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Dobíjení bloku

Dobíjení bloku akumulátorů Před prvním použitím fotoaparátu nabijte blok akumulátorů NP- FW50 „InfoLITHIUM“ (přiložen). Blok akumulátorů „InfoLITHIUM“ lze dobíjet i v případě, že není zcela vybitý. Zároveň jej lze používat, i když není zcela nabitý. 1 Vložte blok akumulátorů do nabíječky akumulátoru. Zatlačte blok akumulátorů do aretované polohy. 2 Zapojte nabíječku akumulátoru do el. zásuvky. Svítí: Probíhá nabíjení Nesvítí: Nabíjení dokončeno. • Když je nabíjení dokončeno, indikátor CHARGE zhasne. • Nabíjení zcela vybitého bloku akumulátorů při teplotě 25 °C trvá přibližně 250 minut. Pro USA a Kanadu Kontrolka CHARGE Zásuvka Pro jiné země/regiony než USA a Kanada Kontrolka CHARGE Napájecí kabel 16

Poznámky • Doba nabíjení se liší v závislosti na zbývající kapacitě bloku akumulátorů nebo na podmínkách nabíjení. • Blok akumulátorů doporučujeme nabíjet při okolní teplotě 10 až 30 °C. Mimo tento teplotní rozsah je možné, že se blok akumulátoru nenabije na plnou kapacitu. • Zapojte nabíječku akumulátoru do nejbližší el. zásuvky. • Nenabíjejte blok akumulátorů ihned po dobití nebo když nebyl používán po dobití. V opačném případě může dojít ke snížení kapacity bloku akumulátorů. • V nabíječce akumulátoru (přiložena) u fotoaparátu nenabíjejte žádný jiný blok akumulátorů než typ „InfoLITHIUM“ W. Pokusíte-li se nabíjet jiné než určené akumulátory, mohou vytéct, přehřívat se nebo vybuchnout. Představují riziko úrazu elektrickým proudem a popálenin. • Jestliže kontrolka CHARGE bliká, může to znamenat chybu akumulátoru nebo to, že byl vložen jiný než specifikovaný typ bloku akumulátorů. Zkontrolujte, zda jde o blok akumulátorů správného typu. Jde-li o blok akumulátorů specifikovaného typu, vyjměte blok akumulátorů, vyměňte ho za nový nebo jiný a zkontrolujte, zda nabíječka akumulátoru pracuje správně. Jestliže nabíječka akumulátoru pracuje správně, pravděpodobně došlo k chybě akumulátoru. • Je-li nabíječka akumulátoru znečištěná, nabití nemusí proběhnout úspěšně. Nabíječku akumulátoru vyčistěte měkkým a suchým hadříkem. Příprava fotoaparátu Použití fotoaparátu v zahraničí – zdroje napájení Fotoaparát, nabíječku akumulátorů a napájecí adaptér AC-PW20 (prodává se zvlášť) lze používat v kterékoliv zemi či oblasti, kde má elektrická síť střídavé napětí 100 V až 240 V a frekvenci 50/60 Hz. Poznámka • Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní konvertor), protože může způsobit závadu. 17