Views
2 weeks ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

• Macintosh a Mac OS

• Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky či registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. • PowerPC je registrovaná ochranná známka společnosti IBM Corporation ve Spojených státech. • Intel, Intel Core, MMX a Pentium jsou ochranné známky či registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation. • Logotypy SDXC a SDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. • Eye-Fi je ochranná známka společnosti Eye-Fi Inc. • MultiMediaCard je ochranná známka asociace MultiMediaCard. • „PlayStation“ je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment Inc. • Adobe je registrovaná ochranná známka či ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech nebo v jiných zemích. • Tento návod obsahuje dále názvy systémů a produktů, které jsou obecně ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami svých autorů nebo výrobců. Známky nebo ® se však v tomto návodu neuvádějí ve všech případech. 178

Odstranění problémů Jestliže se při používání fotoaparátu objeví problémy, pokuste se je vyřešit následujícími způsoby. Zkontrolujte položky na str. 179 až 188. Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. 1 Zkontrolujte následující položky. 2 Vyjměte blok akumulátorů, po jedné minutě jej vložte znovu a zapněte zařízení. 3 Resetujte nastavení (str. 156). 4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Blok akumulátorů a napájení Blok akumulátorů nelze vložit. • Při vkládání bloku akumulátorů použijte hranu bloku akumulátorů k zatlačení blokovací páčky (str. 18). • Používat lze pouze blok akumulátorů NP-FW50. Zajistěte použití akumulátoru NP-FW50. Indikátor zbývající kapacity akumulátorů je nesprávný, nebo indikátor kapacity akumulátorů ukazuje dostatečnou kapacitu ale napájení se vypíná. • Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném prostředí (str. 192). • Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů (str. 16). • Blok akumulátoru dosáhl konce životnosti (str. 21). Vyměňte ho za nový. Ostatní Nelze zapnout fotoaparát. • Vložte blok akumulátorů správně (str. 18). • Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů (str. 16). • Blok akumulátoru dosáhl konce životnosti (str. 21). Vyměňte ho za nový. 179