Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Napájení se náhle

Napájení se náhle vypne. • Pokud neprovedete na fotoaparátu žádnou operaci po zadanou dobu, fotoaparát přejde do režimu úspory energie a téměř se vypne. Úsporný režim zrušíte jakoukoliv operací na fotoaparátu – například polovičním stisknutím tlačítka spouště (str. 151). Kontrolka CHARGE bliká při nabíjení bloku akumulátorů. • Používat lze pouze blok akumulátorů NP-FW50. Zajistěte použití akumulátoru NP-FW50. • Při nabíjení bloku akumulátorů, který nebyl delší dobu používán, může indikátor CHARGE blikat. • Indikátor CHARGE bliká dvěma způsoby: rychle (interval přibl. 0,15 s) a pomalu (interval přibl. 1,5 s). Pokud bliká rychle, vyjměte blok akumulátorů z nabíječky a znovu jej řádně vložte. Bude-li indikátor CHARGE opět rychle blikat, znamená to nějaký problém s blokem akumulátorů. Pomalé blikání indikuje pozastavení nabíjení, protože teplota prostředí je mimo vhodný rozsah teplot pro nabíjení bloku akumulátorů. Jakmile se okolní teplota vrátí do vhodného rozsahu teplot, bude nabíjení obnoveno a indikátor CHARGE se rozsvítí. Blok akumulátorů nabíjejte ve vhodném prostředí s teplotou 10 až 30 °C. Fotografování Napájení je zapnuté, ale na displeji LCD v režimu hledáčku se nic nezobrazuje. • Pokud neprovedete na fotoaparátu žádnou operaci po zadanou dobu, fotoaparát přejde do režimu úspory energie a téměř se vypne. Úsporný režim zrušíte jakoukoliv operací na fotoaparátu – například polovičním stisknutím tlačítka spouště (str. 151). Snímek není v hledáčku jasně vidět. • Pomocí voliče dioptrií nastavte odpovídajícím způsobem stupnici dioptrií v hledáčku (str. 27). 180

V hledáčku se nezobrazují žádné snímky. • [Nastav. FINDER/LCD] je nastaven na [Manuál]. Stiskněte tlačítko FINDER/LCD (str. 37). Závěrka se neuvolní. • Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným do polohy LOCK. Nastavte přepínač do polohy k nahrávání. • Zkontrolujte volnou kapacitu paměťové karty (str. 30). • Během dobíjení vestavěného blesku nelze pořizovat snímky (str. 95). • Závěrku nelze spustit, dokud není zaostřeno. • Objektiv není správně nasazen. Nasaďte objektiv správně (str. 24). • Při nasazení fotoaparátu na jiné zařízení, jako je hvězdářský dalekohled, nastavte [Uvol.bez obj.] na [Povolit] (str. 152). • Objekt může vyžadovat speciální zaostření (str. 85). Použijte funkci zámku zaostření nebo ručního zaostření (str.86, 89). Záznam trvá velmi dlouho. • Je zapnutá funkce redukce šumu (str. 149). Nejedná se o závadu. • Pořizujete snímky v režimu RAW (str. 143). Protože soubory ve formátu RAW jsou velké, fotografování v režimu RAW může trvat déle. • Funkce Auto HDR zpracovává snímek (str. 107). Ten samý snímek je pořízen několikrát. • Režim pohonu je nastaven na [Nepřetržité sn.] nebo [Or.exp: nepřetr.]. Nastavte jej na [Jednotlivé sn.] (str. 116). • Režim expozice je nastaven na Priorita AE průběžného snímání (str. 67). • Režim expozice je nastaven na AUTO+ a [Poř. sním. při Auto+] je nastaveno na [Vypnuto] (str. 60). Ostatní Obraz je neostrý. • Objekt je příliš blízko. Zkontrolujte minimální ohniskovou vzdálenost objektivu. • Pořizujete snímkem v režimu ručního zaostření, nastavte přepínač režimu zaostření na AF (automatické zaostření) (str. 84). • Je-li objektiv vybaven přepínačem režimu zaostření, nastavte jej na AF. • Světlo prostředí je nedostatečné. 181