Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Funkce Eye-Start AF

Funkce Eye-Start AF nefunguje. • Nastavte [Eye-Start AF] na [Zapnuto] (str. 37). • Zpola stiskněte tlačítko spouště. Blesk nepracuje. • Režim blesku je nastaven na [Autom.blesk]. Chcete-li mít jistotu, že blesk určitě bleskne, nastavte režim blesku na [Blesk vždy] (str. 95). Trvá příliš dlouho, než se blesk nabije. • Blesk byl použit mnohokrát po sobě v krátké době. Když byl blesk použit mnohokrát po sobě v krátké době, může nabití trvat trochu déle než obvykle, aby se předešlo přehřátí fotoaparátu. Snímek pořízený s bleskem je příliš tmavý. • Je-li předmět mimo dosah blesku (vzdálenost, kterou blesk dokáže osvítit), snímky budou tmavé, protože světlo blesku nedosáhlo až k fotografovanému objektu. Změní-li se hodnota ISO, změní se také dosah blesku (str. 97). Datum a čas jsou nahrány nesprávně. • Nastavte správné datum a čas (str. 26). • Oblast vybraná pomocí [Nastavení oblasti] se liší od skutečné oblasti. Upravte [Nastavení oblasti] znovu (str. 26). Hodnota clony nebo rychlost závěrky bliká, když zpola stisknete tlačítko spouště. • Protože je objekt je příliš jasný nebo tmavý, nespadá do rozsahu nastavení fotoaparátu. Znovu upravte nastavení. Snímek je příliš světlý (přepálení). Na snímku se objevuje rozmazání světla (duchové). • Snímek byl pořízen se silným zdrojem světla a do objektivu proniklo nadměrné množství světla. Nasaďte ochranný kryt objektivu (prodává se zvlášť). 182

Rohy snímku jsou příliš tmavé. • Je-li použit jakýkoliv filtr či kryt, sejměte ho a zkuste snímek pořídit znovu. Podle tloušťky filtru a nevhodného nasazení ochranného krytu se filtr nebo kryt mohou částečně objevit na snímku. Optické vlastnosti některých objektivů mohou způsobovat příliš tmavé okraje snímku (nedostatečné osvětlení). Oči fotografované osoby jsou červené. • Aktivujte funkci redukce jevu červených očí (str. 97). • Přistupte blíže k osobě a fotografujte ji s bleskem v jeho dosahu (str. 97). Na displeji LCD se zobrazí body a zůstanou zde zobrazeny. • Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají (str. 5). Snímek je rozmazaný. • Snímek byl pořízen na tmavém místě bez blesku a to mělo za následek chvění fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ nebo blesk (str.56, 95). Stupnice EV b B na displeji LCD nebo v hledáčku bliká. • Objekt je příliš jasný nebo příliš tmavý pro daný rozsah měření fotoaparátu. Prohlížení snímků Fotoaparát nemůže přehrávat snímky. • Název složky/souboru v počítači byl změněn (str. 165). • Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor snímku nahrán pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání na tomto fotoaparátu zaručit. • K přehrání snímků uložených na počítači tímto fotoaparátem slouží „PMB“. • Fotoaparát je v režimu USB. Zrušte připojení USB (str. 167). Ostatní 183