Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Mazání/editace

Mazání/editace snímků Fotoaparát nemůže vymazat snímek. • Zrušte ochranu (str. 131). Omylem jste vymazali snímek. • Jakmile jednou snímek vymažete, nelze jej obnovit. Doporučujeme chránit snímky, které nechcete vymazat (str. 131). Nelze označit značkou DPOF. • Značky DPOF na snímcích RAW nelze označit. GPS (pouze SLT-A55V) Fotoaparát nepřijímá signál GPS. • Nastavte [GPS zap/vyp] na [Zapnuto] (str. 138). • Fotoaparát zřejmě nemůže přijímat rádiové signály ze satelitů GPS kvůli překážkám. • Pro správně triangulované určení polohy přemístěte fotoaparát na otevřené prostranství a znovu jej zapněte. Přílišná chyba v určení polohy. • V závislosti na okolních budovách, slabých signálech GPS atd. může být velikost chyby až několik set metrů. • Když fotoaparát nemůže získat signál GPS, pro současnou polohu bude místo toho použito dříve triangulované určení polohy. Jste-li hodně vzdáleni od poslední triangulace, zaznamená se nesprávné určení polohy. Ověřte stav triangulace pomocí indikátoru GPS zobrazeného na obrazovce během snímání (str. 138). Triangulace určitou dobu trvá, ačkoli byly použity pomocné údaje GPS. • [Nast.data/času] není určeno, nebo došlo k velkému posunu nastaveného času. Nastavte správné datum a čas (str. 26). • Vypršela doba platnosti pomocných údajů. Zaktualizujte pomocné údaje GPS (str. 139). 184

• Protože polohy satelitů GPS se neustále mění, v závislosti na místě a času použití fotoaparátu může určení polohy trvat dlouhou dobu nebo k určení polohy nemusí vůbec dojít. • „GPS“ je systém pro určení geodetické polohy pomocí triangulace rádiových signálů ze satelitů GPS. Vyhněte se použití fotoaparátu v místech, kde jsou rádiové signály blokovány nebo odráženy, jako je stíněný prostor obklopený budovami či stromy. Používejte fotoaparát na otevřeném prostranství. Určení polohy nebylo zaznamenáno. • Pro import filmů s určením polohy GPS na počítač použijte „PMB“. Počítače Nevíte, zda je operační systém počítače kompatibilní s tímto fotoaparátem. • Viz „Použití pomocí počítače“ (str. 159). Počítač nerozpozná fotoaparát. • Zkontrolujte, je-li fotoaparát zapnutý. • Když je akumulátor téměř vybitý, vložte nabitý blok akumulátorů (str. 16) nebo použijte napájecí adaptér (prodává se zvlášť). • Použijte kabel USB (přiložen) (str. 165). • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte. • Nastavte [Spojení USB] na [Hrom.paměť] (str. 165). • Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice a myši. • Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení (str. 165). Ostatní Nelze kopírovat snímky. • Fotoaparát připojte řádně k počítači přes rozhraní USB (str. 165). • Řiďte se postupem kopírování předepsaným pro daný operační systém (str. 165). • Budete-li zapisovat snímky na paměťovou kartu formátovanou počítačem, nebude zřejmě možné zkopírovat snímky do počítače. Pořizujte snímky s paměťovou kartou naformátovanou fotoaparátem (str. 146). 185