Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Snímek nelze přehrát

Snímek nelze přehrát v počítači. • Používáte-li aplikaci „PMB“,viz příručka „PMB Help“. • Obraťte se na dodavatele počítače nebo softwaru. Po připojení USB se software „PMB“ nespustí automaticky. • Spojení USB proveďte až po zapnutí počítače (str. 165). Paměťová karta Nelze vložit paměťovou kartu. • Směr vkládání paměťové karty je nesprávný. Vložte ji správným směrem (str. 18). Nelze zaznamenávat na paměťovou kartu. • Paměťová karta je plná. Vymažte nepotřebné snímky (str. 132). • Je vložena nepoužitelná paměťová karta (str. 18). Omylem jste zformátovali paměťovou kartu. • Formátováním se vymažou všechna data na paměťové kartě. Data nelze obnovit. Tisk Nelze tisknout snímky. • Snímky RAW nelze vytisknout. Pro tisk snímků RAW je nejprve převeďte na formát JPEG pomocí programu „Image Data Converter SR“ na přiloženém disku CD-ROM. Obraz má podivnou barvu. • Při tisku snímků nahraných v režimu Adobe RGB pomocí tiskáren sRGB, které nejsou kompatibilní s Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), se snímky vytisknou s nižší úrovní intenzity (str. 111). Na vytištěných snímcích jsou oba okraje ořezané. • V závislosti na tiskárně se mohou ořezat okraje snímku vlevo, vpravo, nahoře a dole. Zejména pokud tisknete snímek v poměru nastaveném na [16:9], může se boční strana oříznout. 186

• Pokud tisknete snímky pomocí vlastní tiskárny, zrušte nastavení ořezávání nebo bez okrajů. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce. • Pokud tisknete snímky v digitální fotolaboratoři, zeptejte se, zda mohou vytisknout snímky bez ořezání obou okrajů. Nelze tisknout snímky s datem. • Pomocí „PMB“ lze tisknout snímky s datem (str. 163). • Tento fotoaparát nemá funkci pro překrývání dat na snímku. Protože však snímky pořízené fotoaparátem obsahují informace o datu záznamu, můžete tisknout snímky s překryvným datem, pokud tiskárna nebo software rozpoznají informaci Exif. Na kompatibilitu s informací Exif se zeptejte výrobce tiskárny nebo softwaru. • Pokud tisknete snímky ve fotolaboratoři, lze snímky vytisknout s datem, pokud o to požádáte. Ostatní Objektiv je zamlžený. • Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho zhruba hodinu, než ho znovu použijete (str. 192). Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí zpráva „Nastavte oblast/ datum/čas.“. • Fotoaparát byl po určitou dobu ponechán s téměř vybitou baterií nebo bez bloku akumulátorů. Nabijte blok akumulátorů a znovu nastavte datum (str.26, 192). Jestliže se nastavení data ztrácí po každém nabití bloku akumulátorů, poraďte se s prodejcem Sony nebo s místním autorizovaným servisem Sony. Ostatní Počet snímků, které lze zapsat, neklesá nebo klesá po dvou. • Důvodem je, že při fotografování snímků ve formátu JPEG se kompresní poměr a velikost snímku po kompresi liší podle obsahu snímku (str. 143). 187