Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Upozornění

Upozornění Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech: • V extrémně teplém, suchém nebo vlhkém místě. Na místech, jako je automobil zaparkovaný na slunci, se může zdeformovat tělo fotoaparátu, a to může způsobit jeho poruchu. • Vystavený přímému slunci nebo v blízkosti topného tělesa. Tělo fotoaparátu se může zbarvit nebo zdeformovat, a to může způsobit poruchu. • Na místech vystavených silným vibracím. • V blízkosti silného magnetického pole. • Na písčitých nebo prašných místech. Zajistěte, aby do fotoaparátu nevnikl písek ani prach. Může dojít k poruše funkčnosti fotoaparátu, v některých případech neopravitelné. Skladování Pokud fotoaparát nepoužíváte, vždy nasaďte kryt objektivu nebo kryt těla fotoaparátu. Při nasazování krytu těla fotoaparátu nejdříve vytřete všechen prach zevnitř z krytu a až poté ho nasaďte na fotoaparát. Při koupi sady objektivu DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM kupte také položku zadní kryt objektivu ALC-R55. 192 Provozní teploty Fotoaparát je určen pro použití v teplotním rozsahu 0 až 40 °C. Fotografování za extrémně nízkých nebo vysokých teplot se nedoporučuje. Sražená vlhkost Přenesete-li fotoaparát z chladného prostředí na teplé místo, může uvnitř nebo vně fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato sražená vlhkost může způsobit poruchu funkčnosti fotoaparátu. Opatření proti srážení vlhkosti Přenesete-li fotoaparát z chladného prostředí na teplé místo, uzavřete fotoaparát do plastového sáčku a počkejte nejméně hodinu, až se teplotou přizpůsobí okolním podmínkám. Pokud se objeví sražená vlhkost Vypněte fotoaparát a počkejte asi hodinu, až se vlhkost odpaří. Pokud se pokusíte fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu, nebudete mít ostré snímky. Interní dobíjecí baterie Tento fotoaparát disponuje interní dobíjecí baterií pro zachování data a času i ostatních nastavení bez ohledu na to, zda je zapnuto napájení nebo dobitý blok akumulátorů či nikoli.

Tato dobíjecí baterie je průběžně dobíjena během používání fotoaparátu. I když budete fotoaparát používat jen krátkodobě, bude se postupně vybíjet, a pokud fotoaparát nebudete používat vůbec po dobu 3 měsíců, baterie se zcela vybije. V takovém případě před použitím fotoaparátu tuto dobíjecí baterii nabijte. I když tato dobíjecí baterie není nabitá, můžete fotoaparát používat, nebudete-li chtít nahrávat datum a čas. Pokud fotoaparát vynuluje nastavení na výchozí hodnoty po každém dobití baterie, je interní dobíjecí baterie zřejmě vadná. Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Způsob nabíjení vnitřní dobíjecí baterie Do fotoaparátu vložte nabitý blok akumulátorů, nebo fotoaparát připojte pomocí napájecího adaptéru (prodává se zvlášť) do elektrické zásuvky a nechte fotoaparát nejméně 24 hodin vypnutý. O paměťových kartách Na paměťovou kartu ani adaptér karty nelepte žádné štítky apod. Mohlo by to způsobit poruchu. Poznámky k nahrávání/ přehrávání • Před prvním použitím paměťové karty ve fotoaparátu ke snímání doporučujeme tuto kartu zformátovat pomocí tohoto fotoaparátu pro zajištění stabilního výkonu. Nezapomínejte, že formátování nevratně vymaže všechna data na paměťové kartě a nelze je obnovit. Cenná data uložte na počítač apod. • Pokud opakovaně nahráváte/ mažete snímky, může dojít k fragmentaci dat na paměťové kartě. Filmy zřejmě nebude možné uložit nebo nahrát. V tomto případě uložte snímky na počítač nebo jiné úložné místo a pak paměťovou kartu zformátujte (str. 146). • Než se rozhodnete nahrát neopakovatelné události, vyzkoušejte nahrávání a ověřte, že fotoaparát pracuje správně. • Tento fotoaparát není odolný proti prachu, stříkající vodě ani ponoření do vody. • Nedívejte se přes sejmutý objektiv nebo hledáček do slunce nebo do silného světla. Může dojít k nevratnému poškození zraku. Také to může způsobit poškození fotoaparátu. • Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů silných radiových vln nebo záření. Je možné, že fotoaparát pak nebude nahrávat nebo přehrávat správně. 193 Ostatní