Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Snímání 3D Poznámky

Snímání 3D Poznámky k nahrávání • [Panoráma 3D] není vhodné, když jsou snímány: – pohybující se objekty; – objekty příliš blízko u fotoaparátu; – objekty s opakujícími se vzory, jako jsou dlaždice, a málo kontrastní objekty, jako je obloha, písečná pláž nebo trávník. • Záznam [Panoráma 3D] může být přerušen v následujících situacích: – otáčení či sklápění fotoaparátem je příliš rychlé nebo pomalé; – nadměrné chvění fotoaparátu. • Pokud otáčení či sklápění fotoaparátu nezabere celý objekt vdaném intervalu, ve složeném snímku bude černá oblast. Pokud k tomu dojde, pohybujte fotoaparátem rychleji pro záznam celého panoramatického snímku. • Protože dojde ke spojení několika snímků, spojená část nebude nahrána zcela hladce. • Za horších světelných podmínek může dojít k rozostření snímků. • V blikajícím světle, jako jsou zářivky, snímky zřejmě nebudou nahrány správně. • Snímání nebude úspěšné, když se celý úhel 3D-panoramatického záběru a úhel, ve kterém jste zafixovali zaostření a expozici 198 pomocí uzamčení AE/AF, extrémně liší co do jasu, barvy a ostrosti. Pokud k tomu dojde, změňte úhel zámku a snímejte znovu. • Dostupný směr snímání je pouze horizontální. • Podrobnější informace o postupu pro pořízení 3D-snímků viz strana 66. Poznámka k přehrávání 3D-snímků Při přehrávání 3D-snímků na displeji LCD fotoaparátu nebo v televizoru, který není kompatibilní s 3D, budou tyto snímky přehrány bez 3D-efektu. Poznámky k souborům 3D-snímků • 3D-snímek je vytvořen kombinací souboru JPEG a souboru MPO. Dojde-li k vymazání jednoho z těchto souborů z počítače, 3D-snímek nelze řádně přehrát. • Podrobnější informace o postupu pro zobrazení 3D-snímků viz strany 126 a 135.

Rejstřík Rejstřík Čísla 3D ...................................... 66, 198 A Adobe RGB ........................... 111 AF na 1 snímek........................ 87 Auto HDR.............................. 108 Auto prohlíž. .......................... 154 AUTO+ .................................... 59 Autom. blesk............................ 95 Automatické zaostření............ 84 Automatický program............. 70 AVCHD ................................. 195 B Barevný filtr ........................... 113 Barevný prostor ..................... 111 Bez červ.očí .............................. 97 Bezdrátové dálkové ovládání .............................. 120 Bezdrátový blesk ..................... 98 Blesk vypnut....................... 57, 95 Blesk vždy................................. 95 Blok akumulátorů.............. 16, 18 Bodová.................................... 104 „BRAVIA“ Sync................... 136 C Chránit .................................... 131 Citlivost ISO........................... 106 Clona ................................... 69, 71 Č Číslo souboru.......................... 145 D Dálkové ovládání.............15, 120 Detekce obličejů ...................... 92 Displej LCD ............... 40, 53, 127 Displej Nápovědy .................. 151 Dobíjení bloku akumulátorů ............................................... 16 E Elektronická vodováha ........... 39 Expozice.................................... 69 Eye-Fi...................................... 147 Eye-Start AF ............................ 37 F Formát souboru filmu ............. 81 Formátovat ............................. 146 Fotografování........................... 57 Fotografování BULB .............. 78 Funkce SteadyShot.................. 55 Rejstřík 199

 • Page 1 and 2:

  Digitální fotoaparát s výměný

 • Page 3 and 4:

  Nabíječka akumulátoru Ani v př

 • Page 5 and 6:

  Poznámky k používání fotoapar

 • Page 7 and 8:

  Obsah Příprava fotoaparátu Před

 • Page 9 and 10:

  Použití kompenzace jasu pro celý

 • Page 11 and 12:

  Příprava fotoaparátu Kontrola p

 • Page 13 and 14:

  Zadní strana Příprava fotoapará

 • Page 15 and 16:

  Boční/dolní části A Koncovka R

 • Page 17 and 18:

  Poznámky • Doba nabíjení se li

 • Page 19 and 20:

  Dostupné paměťové karty • V t

 • Page 21 and 22:

  Efektivní používání bloku akum

 • Page 23 and 24:

  Poznámky k použití „Memory Sti

 • Page 25 and 26:

  Sejmutí objektivu 1 Zcela stiskně

 • Page 27 and 28:

  5 Zopakováním kroku 4 nastavte os

 • Page 29 and 30:

  Vyjmutí očnice Než nasadíte vyh

 • Page 31 and 32:

  SLT-A33 (Jednotky: snímky) Kapacit

 • Page 33 and 34:

  Čištění Čištění fotoaparát

 • Page 35 and 36:

  4 Vyberte [Zadat] pomocí v a stisk

 • Page 37 and 38:

  Před obsluhou přístroje Indikát

 • Page 39 and 40:

  Elektronická vodováha tohoto foto

 • Page 41 and 42:

  Displej Indikace Stav triangulace G

 • Page 43 and 44:

  Displej Indikace Režim zaostření

 • Page 45 and 46:

  Výběr funkce pomocí tlačítka F

 • Page 47 and 48:

  Funkce vybrané pomocí tlačítka

 • Page 49 and 50:

  Nabídka vlastní Eye-Start AF (37)

 • Page 51 and 52:

  Nabídka Nástroj paměťové karty

 • Page 53 and 54:

  Fotografování Nastavení úhlu di

 • Page 55 and 56:

  Bod 3 Lehce zapřete lokty o tělo.

 • Page 57 and 58:

  Snímání s automatickým nastaven

 • Page 59 and 60:

  Snímání s nastaveními, která f

 • Page 61 and 62:

  Pořizování snímků s vhodným n

 • Page 63 and 64:

  (Noční pohled) (Ručně držený

 • Page 65 and 66:

  6 Podle vodítka na obrazovce otá

 • Page 67 and 68:

  Průběžné snímání vysokou ryc

 • Page 69 and 70:

  Pořizování snímků vlastním zp

 • Page 71 and 72:

  Pořizování snímků řízením r

 • Page 73 and 74:

  Kontrola rozostření pozadí (tla

 • Page 75 and 76:

  3 Zaostřete a fotografujte objekt.

 • Page 77 and 78:

  3 Po nastavení expozice pořiďte

 • Page 79 and 80:

  4 Zpola stiskněte tlačítko spou

 • Page 81 and 82:

  • Při nastavení [Zobrazení dat

 • Page 83 and 84:

  Poznámky • Uvedené hodnoty nejs

 • Page 85 and 86:

  3 Stiskněte zpola tlačítko spou

 • Page 87 and 88:

  Výběr metody zaostření vyhovuj

 • Page 89 and 90:

  Manuální úprava zaostření (Ru

 • Page 91 and 92:

  4 Nastavte a potvrďte zaostření.

 • Page 93 and 94:

  Poznámky • Je-li režim expozice

 • Page 95 and 96:

  Použití blesku Za špatných svě

 • Page 97 and 98:

  Rozsah blesku Rozsah integrovaného

 • Page 99 and 100:

  Úprava jasu snímku (Expozice, kom

 • Page 101 and 102:

  1 Stiskněte tlačítko . Tlačítk

 • Page 103 and 104:

  Tlačítko Fn t (Kompenz.blesku) t

 • Page 105 and 106:

  Poznámka • Je-li režim expozice

 • Page 107 and 108:

  Automatická kompenzace jasu a kont

 • Page 109 and 110:

  Poznámky • Tuto funkci nelze pou

 • Page 111 and 112:

  (Kontrast), (Sytost) a (Ostrost) lz

 • Page 113 and 114:

  AWB (Auto vyváž.bílé) (Denní s

 • Page 115 and 116:

  Poznámka • Zpráva „Uživatels

 • Page 117 and 118:

  Maximální počet plynule poříze

 • Page 119 and 120:

  Poznámky • Je-li otočný ovlada

 • Page 121 and 122:

  Použití funkce prohlížení Pře

 • Page 123 and 124:

  Výběr kalendářního data filmu

 • Page 125 and 126:

  Přepnutí na zobrazení seznamu sn

 • Page 127 and 128:

  Kontrola informací pořízených s

 • Page 129 and 130:

  Zobrazení histogramu A Displej Ind

 • Page 131 and 132:

  Ochrana snímků (Chránit) Snímky

 • Page 133 and 134:

  4 Stiskněte tlačítko MENU. 5 Vyb

 • Page 135 and 136:

  Poznámky • Používejte kabel HD

 • Page 137 and 138:

  • Provádí-li fotoaparát nadbyt

 • Page 139 and 140:

  Poznámky • Po zapnutí fotoapar

 • Page 141 and 142:

  Nastavení velikosti a kvality sní

 • Page 143 and 144:

  Poznámka • Výsledkem je široko

 • Page 145 and 146:

  Výběr způsobu záznamu na pamě

 • Page 147 and 148: • Naformátujte kartu pomocí fot
 • Page 149 and 150: Změna nastavení redukce šumu Zak
 • Page 151 and 152: Změna ostatních nastavení Zapnut
 • Page 153 and 154: Nastavení displeje LCD/ elektronic
 • Page 155 and 156: Ověření verze fotoaparátu Zobra
 • Page 157 and 158: Položky Resetování na Film: Form
 • Page 159 and 160: Prohlížení snímků v počítač
 • Page 161 and 162: Použití softwaru Instalace softwa
 • Page 163 and 164: • upravovat snímky pomocí vyvá
 • Page 165 and 166: Připojení fotoaparátu k počíta
 • Page 167 and 168: 3 Poklepejte na ikonu pevného disk
 • Page 169 and 170: Charakteristiky každého typu disk
 • Page 171 and 172: Vytvoření disku s kvalitou obrazu
 • Page 173 and 174: Datování snímků Tisknete-li sn
 • Page 175 and 176: Vzdálenost oka Přibližně 19 mm
 • Page 177 and 178: Ohnisková vzdálenost Úhel zábě
 • Page 179 and 180: Odstranění problémů Jestliže s
 • Page 181 and 182: V hledáčku se nezobrazují žádn
 • Page 183 and 184: Rohy snímku jsou příliš tmavé.
 • Page 185 and 186: • Protože polohy satelitů GPS s
 • Page 187 and 188: • Pokud tisknete snímky pomocí
 • Page 189 and 190: Varovná hlášení Zobrazí-li se
 • Page 191 and 192: Chyba souboru databáze obrazů. Re
 • Page 193 and 194: Tato dobíjecí baterie je průbě
 • Page 195 and 196: Formát AVCHD AVCHD je formát pro
 • Page 197: ýt chyba triangulace větší. V t
 • Page 201 and 202: Otočit ...........................
 • Page 203 and 204: Poznámky k licenci Ve fotoaparátu
 • Page 205 and 206: 205