Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Přečtěte si

Přečtěte si „license2.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Naleznete v něm licence (v angličtině) k softwaru „GPL“ a „LGPL“. K zobrazení souboru PDF je potřeba Adobe Reader. Není-li nainstalován na vašem počítači, můžete jej stáhnout z webové stránky Adobe Systems: http://www.adobe.com/ 204

205

 • Page 1 and 2:

  Digitální fotoaparát s výměný

 • Page 3 and 4:

  Nabíječka akumulátoru Ani v př

 • Page 5 and 6:

  Poznámky k používání fotoapar

 • Page 7 and 8:

  Obsah Příprava fotoaparátu Před

 • Page 9 and 10:

  Použití kompenzace jasu pro celý

 • Page 11 and 12:

  Příprava fotoaparátu Kontrola p

 • Page 13 and 14:

  Zadní strana Příprava fotoapará

 • Page 15 and 16:

  Boční/dolní části A Koncovka R

 • Page 17 and 18:

  Poznámky • Doba nabíjení se li

 • Page 19 and 20:

  Dostupné paměťové karty • V t

 • Page 21 and 22:

  Efektivní používání bloku akum

 • Page 23 and 24:

  Poznámky k použití „Memory Sti

 • Page 25 and 26:

  Sejmutí objektivu 1 Zcela stiskně

 • Page 27 and 28:

  5 Zopakováním kroku 4 nastavte os

 • Page 29 and 30:

  Vyjmutí očnice Než nasadíte vyh

 • Page 31 and 32:

  SLT-A33 (Jednotky: snímky) Kapacit

 • Page 33 and 34:

  Čištění Čištění fotoaparát

 • Page 35 and 36:

  4 Vyberte [Zadat] pomocí v a stisk

 • Page 37 and 38:

  Před obsluhou přístroje Indikát

 • Page 39 and 40:

  Elektronická vodováha tohoto foto

 • Page 41 and 42:

  Displej Indikace Stav triangulace G

 • Page 43 and 44:

  Displej Indikace Režim zaostření

 • Page 45 and 46:

  Výběr funkce pomocí tlačítka F

 • Page 47 and 48:

  Funkce vybrané pomocí tlačítka

 • Page 49 and 50:

  Nabídka vlastní Eye-Start AF (37)

 • Page 51 and 52:

  Nabídka Nástroj paměťové karty

 • Page 53 and 54:

  Fotografování Nastavení úhlu di

 • Page 55 and 56:

  Bod 3 Lehce zapřete lokty o tělo.

 • Page 57 and 58:

  Snímání s automatickým nastaven

 • Page 59 and 60:

  Snímání s nastaveními, která f

 • Page 61 and 62:

  Pořizování snímků s vhodným n

 • Page 63 and 64:

  (Noční pohled) (Ručně držený

 • Page 65 and 66:

  6 Podle vodítka na obrazovce otá

 • Page 67 and 68:

  Průběžné snímání vysokou ryc

 • Page 69 and 70:

  Pořizování snímků vlastním zp

 • Page 71 and 72:

  Pořizování snímků řízením r

 • Page 73 and 74:

  Kontrola rozostření pozadí (tla

 • Page 75 and 76:

  3 Zaostřete a fotografujte objekt.

 • Page 77 and 78:

  3 Po nastavení expozice pořiďte

 • Page 79 and 80:

  4 Zpola stiskněte tlačítko spou

 • Page 81 and 82:

  • Při nastavení [Zobrazení dat

 • Page 83 and 84:

  Poznámky • Uvedené hodnoty nejs

 • Page 85 and 86:

  3 Stiskněte zpola tlačítko spou

 • Page 87 and 88:

  Výběr metody zaostření vyhovuj

 • Page 89 and 90:

  Manuální úprava zaostření (Ru

 • Page 91 and 92:

  4 Nastavte a potvrďte zaostření.

 • Page 93 and 94:

  Poznámky • Je-li režim expozice

 • Page 95 and 96:

  Použití blesku Za špatných svě

 • Page 97 and 98:

  Rozsah blesku Rozsah integrovaného

 • Page 99 and 100:

  Úprava jasu snímku (Expozice, kom

 • Page 101 and 102:

  1 Stiskněte tlačítko . Tlačítk

 • Page 103 and 104:

  Tlačítko Fn t (Kompenz.blesku) t

 • Page 105 and 106:

  Poznámka • Je-li režim expozice

 • Page 107 and 108:

  Automatická kompenzace jasu a kont

 • Page 109 and 110:

  Poznámky • Tuto funkci nelze pou

 • Page 111 and 112:

  (Kontrast), (Sytost) a (Ostrost) lz

 • Page 113 and 114:

  AWB (Auto vyváž.bílé) (Denní s

 • Page 115 and 116:

  Poznámka • Zpráva „Uživatels

 • Page 117 and 118:

  Maximální počet plynule poříze

 • Page 119 and 120:

  Poznámky • Je-li otočný ovlada

 • Page 121 and 122:

  Použití funkce prohlížení Pře

 • Page 123 and 124:

  Výběr kalendářního data filmu

 • Page 125 and 126:

  Přepnutí na zobrazení seznamu sn

 • Page 127 and 128:

  Kontrola informací pořízených s

 • Page 129 and 130:

  Zobrazení histogramu A Displej Ind

 • Page 131 and 132:

  Ochrana snímků (Chránit) Snímky

 • Page 133 and 134:

  4 Stiskněte tlačítko MENU. 5 Vyb

 • Page 135 and 136:

  Poznámky • Používejte kabel HD

 • Page 137 and 138:

  • Provádí-li fotoaparát nadbyt

 • Page 139 and 140:

  Poznámky • Po zapnutí fotoapar

 • Page 141 and 142:

  Nastavení velikosti a kvality sní

 • Page 143 and 144:

  Poznámka • Výsledkem je široko

 • Page 145 and 146:

  Výběr způsobu záznamu na pamě

 • Page 147 and 148:

  • Naformátujte kartu pomocí fot

 • Page 149 and 150:

  Změna nastavení redukce šumu Zak

 • Page 151 and 152:

  Změna ostatních nastavení Zapnut

 • Page 153 and 154: Nastavení displeje LCD/ elektronic
 • Page 155 and 156: Ověření verze fotoaparátu Zobra
 • Page 157 and 158: Položky Resetování na Film: Form
 • Page 159 and 160: Prohlížení snímků v počítač
 • Page 161 and 162: Použití softwaru Instalace softwa
 • Page 163 and 164: • upravovat snímky pomocí vyvá
 • Page 165 and 166: Připojení fotoaparátu k počíta
 • Page 167 and 168: 3 Poklepejte na ikonu pevného disk
 • Page 169 and 170: Charakteristiky každého typu disk
 • Page 171 and 172: Vytvoření disku s kvalitou obrazu
 • Page 173 and 174: Datování snímků Tisknete-li sn
 • Page 175 and 176: Vzdálenost oka Přibližně 19 mm
 • Page 177 and 178: Ohnisková vzdálenost Úhel zábě
 • Page 179 and 180: Odstranění problémů Jestliže s
 • Page 181 and 182: V hledáčku se nezobrazují žádn
 • Page 183 and 184: Rohy snímku jsou příliš tmavé.
 • Page 185 and 186: • Protože polohy satelitů GPS s
 • Page 187 and 188: • Pokud tisknete snímky pomocí
 • Page 189 and 190: Varovná hlášení Zobrazí-li se
 • Page 191 and 192: Chyba souboru databáze obrazů. Re
 • Page 193 and 194: Tato dobíjecí baterie je průbě
 • Page 195 and 196: Formát AVCHD AVCHD je formát pro
 • Page 197 and 198: ýt chyba triangulace větší. V t
 • Page 199 and 200: Rejstřík Rejstřík Čísla 3D ..
 • Page 201 and 202: Otočit ...........................
 • Page 203: Poznámky k licenci Ve fotoaparátu