Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Vyjmutí paměťové

Vyjmutí paměťové karty Ověřte, že kontrolka přístupu nesvítí, otevřete kryt a jednou zatlačte na paměťovou kartu. Kontrolka přístupu Kontrola zbývající kapacity akumulátoru Kapacitu lze zkontrolovat pomocí následujících indikátorů a procentních údajů, které jsou zobrazeny na obrazovce. Kapacita akumulátoru Vysoká „Akumulátor je vybitý.“ Nelze pořizovat Nízká další snímky. Informace o bloku akumulátorů „InfoLITHIUM“ Blok akumulátorů „InfoLITHIUM“ je lithium-iontový akumulátor, který má funkce pro výměnu informací souvisejících s provozním stavem fotoaparátu. Při použití bloku akumulátorů „InfoLITHIUM“ se zobrazuje zbývající doba v procentech v souladu s provozním stavem vašeho fotoaparátu. Poznámky k použití bloku akumulátorů • Zobrazený stav nemusí být za jistých okolností správný. • Nevystavujte blok akumulátorů působení vody. Blok akumulátorů není vodotěsný. • Blok akumulátorů nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na přímém slunečním světle). 20

Efektivní používání bloku akumulátorů • Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě. To znamená, že doba použitelnosti se v chladném prostředí zkracuje a rychlost průběžného snímání se zpomaluje. Proto je vhodné blok akumulátorů nosit v kapse při těle kvůli jeho zahřátí a vkládat jej do fotoaparátu až těsně před zahájením fotografování. • Blok akumulátorů se vybíjí rychleji při častém použití blesku či průběžného snímání, nebo při častém zapínání a vypínání fotoaparátu. Životnost akumulátoru • Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se postupem času a používáním pomalu snižuje. Jestliže se doba provozu akumulátoru znatelně zkrátí, je pravděpodobné, že blok akumulátorů dosáhnul hranice své životnosti. Kupte nový blok akumulátorů. • Životnost akumulátorů se liší podle způsobu uložení a provozních podmínek i podle prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů používají. Příprava fotoaparátu Skladování bloku akumulátorů Nebude-li blok akumulátorů delší dobu používán, jednou ročně jej nabijte a využijte celou kapacitu ve fotoaparátu. Pak ho uložte na chladném a suchém místě, aby se prodloužila jeho životnost. Poznámky k použití paměťových karet • Paměťovou kartu neohýbejte a nevystavujte pádům ani nárazům. • Nepoužívejte ani neskladujte paměťovou kartu za těchto podmínek: – v prostředí s vysokými teplotami, např. v horkých místnostech nebo v autě na přímém slunci; – na přímém slunci; – na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozivních látek. • Bezprostředně po delším používání může být paměťová karta horká. Zacházejte s ní opatrně. • Pokud svítí kontrolka přístupu, nevyjímejte paměťovou kartu, nevytahujte blok akumulátorů ani nevypínejte napájení. Mohlo by dojít k porušení dat. 21