Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

• V případě

• V případě umístění paměťové karty do blízkosti silně magnetického materiálu nebo při použití paměťové karty v prostředí s výskytem statické elektřiny nebo elektrického rušení může dojít k poškození dat na kartě. • Doporučujeme důležitá data zálohovat, například na pevný disk počítače. • K přenášení a skladování paměťové karty používejte přiložený obal. • Nevystavujte paměťovou kartu vodě. • Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty rukama nebo kovovými předměty. • Když je přepínač ochrany proti zápisu na paměťové kartě nastaven do polohy LOCK, nelze provádět operace, jako je nahrávání či mazání snímků. • U paměťových karet naformátovaných počítačem není funkce v tomto fotoaparátu zaručena. Dbejte na to, abyste kartu zformátovali pomocí fotoaparátu. • Rychlost pro čtení/zápis dat se liší podle kombinace paměťové karty a použitého vybavení. • Při psaní do oblasti poznámky příliš netlačte. • Na paměťové karty jako takové nelepte žádné štítky. • Paměťové karty nerozebírejte ani neupravujte. • Paměťové karty nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by kartu náhodně spolknout. 22

Poznámky k použití „Memory Stick“ ve fotoaparátu V tomto fotoaparátu lze používat typy „Memory Stick“ uvedené v tabulce, viz níže. Nicméně správnou činnost nelze zaručit pro všechny funkce „Memory Stick PRO Duo“. „Memory Stick PRO Duo“* 1 * 2 * 3 „Memory Stick PRO-HG Duo“* 1 * 2 „Memory Stick Duo“ „Memory Stick“ a „Memory Stick PRO“ Dostupné s fotoaparátem Nedostupné s fotoaparátem Nedostupné s fotoaparátem *1 Disponuje funkcí MagicGate. MagicGate je technologie na ochranu autorských práv, která využívá šifrovací technologii. S tímto fotoaparátem nelze uskutečnit nahrávání/přehrávání dat, které vyžaduje funkce MagicGate. *2 Podporuje vysokorychlostní přenos dat pomocí paralelního rozhraní. *3 Při použití „Memory Stick PRO Duo“ pro nahrávání filmů lze použít pouze typ s označením Mark2. Příprava fotoaparátu Poznámky k použití „Memory Stick Micro“ (prodává se zvlášť) • Tento výrobek je kompatibilní s „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je zkratka termínu „Memory Stick Micro“. • Před použitím „Memory Stick Micro“ ve fotoaparátu zajistěte vložení „Memory Stick Micro“ do adaptéru „M2“ stejné velikosti jako Duo. Vložíte-li „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéru „M2“ stejné velikosti jako Duo, zřejmě ji nebude možné vyjmout z fotoaparátu. • „Memory Stick Micro“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by kartu náhodně spolknout. 23