Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Příprava fotoaparátu

Příprava fotoaparátu Nastavení data Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka nastavení data ačasu. 1 Přepnutím vypínače do polohy ON zapněte fotoaparát. Zobrazí se obrazovka pro nastavení data a času. • Vypnutí provedete přepnutím vypínače do polohy OFF. 2 Ověřte, že na displeji LCD je vybrána položka [Zadat], a stiskněte střed ovládacího tlačítka. 3 Vyberte oblast pomocí b/B na ovládacím tlačítku a stiskněte střed ovládacího tlačítka. 4 Pro přepínaní mezi položkami použijte tlačítka b/B a číselnou hodnotu nastavte pomocí tlačítek v/V. [Letní čas:]: Zapne nebo vypne nastavení letního času. [Formát data:]: Volí formát pro zobrazení data. • Půlnoc se zobrazí jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM. 26

5 Zopakováním kroku 4 nastavte ostatní položky a stiskněte střed ovládacího tlačítka. 6 Ověřte vybrání položky [Zadat] a stiskněte střed ovládacího tlačítka. Zrušení operace nastavení data a času Stiskněte tlačítko MENU. Opětovné nastavení data/času Při prvním zapnutí fotoaparátu se automaticky zobrazí obrazovka nastavení data a času. Další nastavení data a času lze provést pomocí nabídky. Tlačítko MENU t 1 t [Nast.data/času] Opětovné nastavení oblasti Můžete nastavit oblast, kde používáte fotoaparát. To umožňuje nastavit lokalitu při použití fotoaparátu v zahraničí. Příprava fotoaparátu Tlačítko MENU t 1 t [Nastavení oblasti] Zachování nastavení data a času Tento fotoaparát disponuje interní dobíjecí baterií pro zachování data a času i ostatních nastavení bez ohledu na to, zda je zapnuto napájení nebo vložen blok akumulátorů či nikoli. Podrobnější informace viz strana 192. Nastavení zaostření hledáčku (Nastavení dioptrií) Otáčejte ovladačem nastavení dioptrií podle svého zraku, dokud nebude zobrazení v hledáčku dobře zaostřeno. • Nastavení fotoaparátu na světle umožňuje snadno upravit nastavení dioptrií. Poznámka • Doplněk pro úpravu dioptrií (prodává se zvlášť) nelze používat s tímto fotoaparátem. 27