Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Čištění snímače

Čištění snímače obrazu Pokud by dovnitř fotoaparátu pronikl prach nebo nečistoty a znečistily by povrch snímače obrazu (součást, která zastává funkci filmu), mohou se – podle fotografovaného prostředí – nečistoty objevit na snímku. Je-li na snímači obrazu prach, vyčistěte jej níže uvedeným postupem. Poznámky • Čištění nelze provádět v případě 50% a nižší kapacitě akumulátoru. • Jestliže kapacita akumulátoru během čištění příliš klesne, fotoaparát začne pískat. Okamžitě čištění ukončete a fotoaparát vypněte. Doporučujeme použít napájecí adaptér AC-PW20 (prodává se zvlášť). • Čištění je třeba provést rychle. • Nepoužívejte ofukování se sprejem, protože by dovnitř těla fotoaparátu mohlo rozptýlit kapičky vody. Automatické čištění snímače obrazu pomocí režimu čištění fotoaparátu 1 Přesvědčte se, že je akumulátor plně nabitý (str. 20). 2 Stiskněte tlačítko MENU a vyberte 2 pomocí b/B na ovládacím tlačítku. Tlačítko MENU 3 Vyberte [Režim čištění] pomocí v/V a stiskněte střed ovládacího tlačítka. 34

4 Vyberte [Zadat] pomocí v a stiskněte střed ovládacího tlačítka. Snímač obrazu bude chvilku vibrovat a tím odstraní prach ze svého povrchu. 5 Vypněte fotoaparát. Čištění snímače obrazu pomocí ofukovače Je-li po použití režimu čištění potřeba další čištění, vyčistěte snímač obrazu níže uvedeným postupem pomocí ofukovače. 1 Proveďte operaci čištění popsanou v krocích 1 až 4, viz „Automatické čištění snímače obrazu pomocí režimu čištění fotoaparátu“. Příprava fotoaparátu 2 Sejměte objektiv (str. 25). 3 Stisknutím značky V na blokovací páčce zrcadla pomocí prstu zvedněte zrcadlo. • Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nedotkli povrchu zrcadla. Blokovací páčka zrcadla 35