Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

4 K vyčištění

4 K vyčištění povrchu snímače obrazu a jeho okolí použijte ofukovač. • Nedotkněte se snímače obrazu špičkou ofukovače ani neumisťujte špičku ofukovače do prostoru za bajonetem. • Přední stranu fotoaparátu přidržte směrem dolů, aby se ve fotoaparátu nemohl prach znovu usadit. Čištění proveďte rychle. • Pomocí ofukovače také očistěte zadní část zrcadla. 5 Po vyčištění zatlačte zrcadlo prstem do aretované polohy. • Uveďte rámeček zrcadla zpět do dolní polohy pomocí prstu. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nedotkli povrchu zrcadla. • Uveďte zrcadlo do dolní aretované polohy. 6 Nasaďte objektiv a fotoaparát vypněte. • Při nasazení objektivu ověřte, že zrcadlo je v dolní poloze řádně aretováno. Poznámky • Po vyčištění a při nasazení objektivu ověřte, že zrcadlo je řádně aretováno v dolní poloze. Jinak by mohlo způsobit poškrábání objektivu nebo jiné potíže. Není-li zrcadlo řádně aretováno v dolní poloze, nebude navíc fungovat automatické zaostření při snímání. • Když je zrcadlo zvednuto, nelze pořizovat snímky. 36

Před obsluhou přístroje Indikátory obrazovky Přepínání režimu obrazovky mezi displejem LCD a elektronickým hledáčkem Když se podíváte do hledáčku, zaktivuje se režim hledáčku, a když se vzdálíte od hledáčku, režim obrazovky se vrátí do režimu displeje LCD. Režim obrazovky lze také přepnout pomocí tlačítka FINDER/LCD. Tlačítko FINDER/LCD Displej LCD Hledáček Rychlé zaostření na objekt pomocí hledáčku Při nahlédnutí do hledáčku se objekt umístěný v oblasti AF automaticky zaostří (Eye-Start AF). Tlačítko MENU t 1 t [Eye-Start AF] t [Zapnuto] Je-li k fotoaparátu připojen vyhledávač úhlu záběru FDA-A1AM (prodává se zvlášť), doporučuje se nastavení [Eye-Start AF] na [Vypnuto], protože by mohlo dojít k aktivaci snímačů oka umístěných pod hledáčkem. Před obsluhou přístroje 37