Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Přepínání displeje s

Přepínání displeje s informacemi o záznamu (DISP) Po každém stisknutí DISP na ovládacím tlačítku se displej s informacemi o záznamu změní následujícím způsobem. Stav obrazovky v hledáčku se změní následovně („Informace o záznamu zapnuty“ (Pro Live View) jsou vynechány). Obrazovku v hledáčku lze přepnout odděleně od obrazovky na displeji LCD. Grafické zobrazení Histogram zapnut (Pro Live View) Informace o záznamu vypnuty Elektronická vodováha zapnuta Elektronická vodováha 38

Elektronická vodováha tohoto fotoaparátu Elektronická vodováha indikuje, zda Horizontální směr je fotoaparát vodorovně v horizontálním i předozadním směru. Když je fotoaparát vodorovně v obou směrech, indikátor zezelená. Předozadní směr Poznámky • Nakloníte-li fotoaparát příliš dopředu nebo dozadu, bude chyba elektronická vodováhy větší. • I když je fotoaparát téměř vodorovně, může být indikován sklon ±1 °. Displej s informacemi o záznamu (Pro hledáček) Zobrazení „Informace o záznamu zapnuty“ na displeji LCD lze přepnout na obrazovku, která je vhodná pro snímání při pohledu do hledáčku. Obrazovka v hledáčku je pro Live View. Před obsluhou přístroje Tlačítko MENU t hledáček] 2 t [Zobrazení dat zázn.] t [Pro Po každém stisknutí DISP na ovládacím tlačítku se obrazovka změní následujícím způsobem. Grafické zobrazení Displej s informacemi o záznamu (Pro hledáček) Informace o záznamu vypnuty Elektronická vodováha zapnuta 39