Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Výběr

Výběr funkce/nastavení Funkci pro fotografování či přehrávání můžete zvolit pomocí některého tlačítka, jako je tlačítko Fn (Funkce) nebo tlačítko MENU. Spustíte-li určitou operaci, v dolní části displeje budou zobrazeny funkce návodu k použití ovládacího tlačítka. : Stisknutím v/V/b/B na ovládacím tlačítku posuňte kurzor. z: Stisknutím středového tlačítka provedete vybrané nastavení. V tomto Návodu k obsluze je proces výběru funkce pomocí ovládacího tlačítka a tlačítka Fn ze seznamu zobrazeného na displeji popsán takto (proces je vysvětlen pomocí výchozích ikon): Příklad: Tlačítko Fn t AWB (Vyvážení bílé) t Vybrat požadované nastavení Seznam návodu k použití Návod k použití indikuje také jiné operace než operace ovládacího tlačítka. Ikony mají následující význam. Tlačítko MENU Návrat s tlačítkem MENU Tlačítko (Vymazat) Tlačítko (Přiblížení) Tlačítko (Oddálení) Tlačítko (Přehrávání) Otočný ovladač Displej Nápovědy Displej Nápovědy zobrazuje informace k funkci vybrané pomocí tlačítka Fn, tlačítka MENU atd. Lze jej také vypnout (str. 151). 44

Výběr funkce pomocí tlačítka Fn (Funkce) Toto tlačítko slouží pro nastavení či provádění často používaných funkcí při fotografování. 1 Stiskněte tlačítko Fn. 2 Vyberte požadovanou položku pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku a stisknutím středu z potvrďte. Zobrazí se obrazovka nastavení. 3 Dle návodu k použití vyberte a zadejte požadovanou funkci. • Podrobné informace o nastavení jednotlivých položek viz příslušná strana. Návod k použití Před obsluhou přístroje Nastavení fotoaparátu přímo z obrazovky informací o záznamu Otočte ovladačem bez stisknutí jeho středu z v bodu 2. Fotoaparát lze nastavit přímo z obrazovky informací o záznamu. 45