Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Panoráma: Velikost

Panoráma: Velikost (142) Panoráma: Směr (66) Pan. 3D: Velik. sním. (142) Panoráma 3D: Směr (66) Ovládání blesku (103) Iluminátor AF (97) Barevný prostor (111) Volí velikost panoramatických snímků. Nastaví směr fotografování panoramatických snímků. Volí velikost snímků 3D. Nastaví směr fotografování snímků 3D. Nastaví metodu pro určení intenzity výstupu blesku. Nastaví iluminátor AF, který slouží k zaostření na objekt v tmavém okolí. Změní rozsah reprodukovatelných barev. RŠ u dl.exp. (149) RŠ při vys.ISO (149) Nastaví zpracování redukce šumu pro snímky, v nichž bude rychlost závěrky 1 s nebo delší čas. Nastaví zpracování redukce šumu pro snímání s vysokou citlivostí. 48

Nabídka vlastní Eye-Start AF (37) Nastav. FINDER/ LCD (154) Tlač.AEL (150) Tlač. fix. zaostř. (150) Zvětšení zaostření (150) Nastaví, zda použít automatické zaostření při pohledu do hledáčku či nikoli. Nastaví metodu pro přepínání mezi hledáčkem a displejem LCD. Nastaví metodu činnosti tlačítka Uzamčení AE pro zafixování expozice během snímání Nastaví funkci tlačítka fixace zaostření u objektivu. Nastaví, zda přiřadit tlačítko (Vymazat) k funkcím používaným s funkcí Zvětšení zaostření či nikoli. Bez červ.očí (97) Omezí jev červených očí při použití blesku. Uvol.bez obj. (152) Nastaví, zda se závěrka může otevřít, když není nasazen objektiv. Před obsluhou přístroje R. Mřížky (154) Nastaví zobrazení rastru mřížky pro aktivaci vyrovnání s obrysy struktury. Histogram (101) Zobrazení dat zázn. (39) Auto prohlíž. (154) Nepř. sním. Auto+ (60) Poř. sním. při Auto+ (60) Nastaví, zda zahrnout zobrazení histogramu při přepínání obrazovek displeje či nikoli. Volí stav displeje s informacemi o záznamu na displeji LCD, buď [Pro Live View] nebo [Pro hledáček]. Zobrazí zachycený snímek po jeho pořízení. Nastaví automatické prohlížení. Nastaví, zda v režimu AUTO+ snímat průběžně či nikoli. Nastaví, zda uložit všechny snímky pořízené průběžně v režimu AUTO+ či nikoli. 49