Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Nabídka přehrávání

Nabídka přehrávání Vymazat (132) Vybrat stat. sn./ film (122) Prezentace (125) Přehled snímků (125) Prohlížení 3D (135) Chránit (131) Specifikace tisku (172) Vymaže snímky. Přepíná mezi obrazovkou přehrávání statických snímků a obrazovkou přehrávání filmů. Zobrazí prezentaci. Zobrazí seznam snímků. Přehrává snímky 3D pomocí televizoru kompatibilního s 3D připojeného k fotoaparátu. Aktivuje nebo zruší ochranu snímků. Přidá nebo odebere snímky pro DPOF. Nastavení hlasitosti (122) Výběr složky (121) Vybrat datum (123) Zobr.přehr. (121) Nastaví hlasitost přehrávání filmu. Změní složku pro snímky k přehrávání. Zobrazí snímky z jiného data. Nastaví způsob zobrazení snímku zaznamenaného jako portrét. 50

Nabídka Nástroj paměťové karty Formátovat (146) Zformátuje paměťovou kartu. Číslo souboru Nastaví metodu pro přiřazení čísel souborů (145) statickým snímkům a filmům. Název složky (145) Nastaví formát složky pro statické snímky. Výběr složky zázn. (146) Nová složka (146) Obnovit DB snímků (147) Zobraz místo na kartě (147) Nabídka Nastavení hodin Změní vybranou složku k ukládání statických snímků. Vytvoří novou složku k ukládání statických snímků a filmů. Obnoví soubor databáze snímků pro filmy a umožní jejich záznam nebo přehrávání. Zobrazí zbývající dobu záznamu filmů a počet statických snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu. Před obsluhou přístroje Nast.data/času (26) Nastavení oblasti (27) Nastaví datum a čas, případně letní čas. Nastaví místo použití. 51