Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

4 Při používání

4 Při používání objektivu se zoomem otáčejte kroužkem transfokace objektivu a poté rozhodněte o okamžiku pořízení snímku. Kroužek transfokace 5 Chcete-li zaostřit snímek, stiskněte zpola tlačítko spouště. Při potvrzení zaostření se rozsvítí z nebo (Indikátor zaostření) (str. 85). • Vyčkání na nízkou hodnotu indikátoru (stupnice SteadyShot) umožní efektivnější činnost funkce SteadyShot. Indikátor zaostření Indikátor (stupnice SteadyShot) 6 Úplným stisknutím tlačítka spouště pořídíte snímek. Poznámka • Protože fotoaparát zapne funkci automatického nastavení, nebude k dispozici celá řada funkci, jako je kompenzace expozice nebo nastavení ISO. Chcete-li upravovat různá nastavení, otočte ovladač režimů na P a pak pořizujte snímek objektu. 58

Snímání s nastaveními, která fotoaparát upravuje automaticky Fotoaparát rozpozná a vyhodnotí podmínky snímání, a automaticky nastaví vhodné hodnoty nastavení. Fotoaparát uloží jeden vhodný snímek pomocí kombinace či separace snímků podle potřeby. 1 Nastavte ovladač režimů na (Auto+). 2 Namiřte fotoaparát směrem na objekt. Když fotoaparát rozpozná podmínky snímání a upraví nastavení, zobrazí se následující informace: značka režimu rozpoznané scény, příslušná funkce snímání a počet pořizovaných snímků. Značka režimu rozpoznané scény Funkce snímání Fotografování Počet pořizovaných snímků 3 Zaostřete a fotografujte objekt. Fotoaparát pořídí snímek či snímky s automaticky vybranými nastaveními. Scéna rozpoznaná fotoaparátem (Noční pohled) (Ručně držený (Krajina) soumrak) (Portrét v protisvětle) (Portrét) (Noční pohl. (stativ)) (Protisvětlo) (Makro) (Noční portrét) Funkce snímání Nepřetržité sn. (116) Pomalá synchr. (95) Auto HDR (108) Synch. - d.svět. Pomalá závěrka 59