Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení

Nastavení průběžného snímání Tlačítko MENU t 2 t [Nepř. sním. Auto+] t Vybrat požadované nastavení Výběr používané metody ukládání pro zaznamenané snímky U průběžného snímání lze vybrat metodu ukládání, která fotoaparátu dovolí uložit buď jeden vhodný snímek z více průběžně pořízených snímků nebo všechny snímky. Tlačítko MENU t 2 t [Poř. sním. při Auto+] t Vybrat požadované nastavení Poznámky • I když nastavíte [Poř. sním. při Auto+] na [Vypnuto] s výběrem [Ručně držený soumrak] z režimu rozpoznané scény, bude uložen jeden kombinovaný snímek. • Při extrakci snímků dojde k vynechání čísel snímků, které nebyly uloženy. 60

Pořizování snímků s vhodným nastavením pro daný objekt Výběr režimu odpovídajícího objektu nebo světelným podmínkám umožňuje pořizování snímků s vhodným nastavením pro daný objekt. Když otočíte ovladačem režimů, zobrazí se na obrazovce vysvětlení vybraného režimu a metod fotografování (Displej Nápovědy). Snímání s přednastavenými hodnotami podle scény (Výběr scény) Tento režim je vhodný pro zsnímání s přednastavenými hodnotami podle scény Fotografování 1 Nastavte ovladač režimů na (Volba scény). 2 Stiskněte střed ovládacího tlačítka. 3 Vyberte požadovaný režim pomocí v/V a stiskněte střed ovládacího tlačítka. • Chcete-li změnit scénu, stiskněte tlačítko Fn a vyberte jinou scénu. 61