Views
1 week ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Pořizování

Pořizování panoramatických snímků (Plynulé snímání) Tento režim je vhodný pro zsnímání rozsáhlé scenérie nebo mrakodrapů pomocí dynamické kompozice. 1 Nastavte ovladač režimů na (Plynulé snímání). 2 Stiskněte střed ovládacího tlačítka. 3 Vyberte [Plynulé panoráma] pomocí v/V a stiskněte střed ovládacího tlačítka. • Chcete-li vybrat [Plynulé panoráma 3D], stiskněte tlačítko Fn a zvolte tento režim. 4 Namiřte fotoaparát na hranu objektu a polovičním stisknutím tlačítka spouště nastavte správné zaostření. Tato část nebude snímána 5 Stiskněte tlačítko spouště zcela dolů. 64

6 Podle vodítka na obrazovce otáčejte či sklápějte fotoaparátem až na konec záběru. Pruh vodítka Poznámky • Pokud otáčení či sklápění fotoaparátu nezabere celý objekt v daném intervalu, ve složeném snímku bude šedá oblast. Pokud k tomu dojde, pohybujte fotoaparátem rychleji pro záznam celého panoramatického snímku. • Protože dojde ke spojení několika snímků, spojená část nebude nahrána zcela hladce. Když při snímání otáčíte fotoaparátem přímo před sebou, nesklápějte jej dozadu a dopředu nebo doprava a doleva. • Za horších světelných podmínek může dojít k rozostření či nenahrání panoramatických snímků. • V blikajícím světle, jako jsou zářivky, nemá kombinovaný snímek vždy stejný jas nebo barvu. • Snímání nebude úspěšné, když se celý úhel panoramatického záběru a úhel, ve kterém jste zafixovali zaostření a expozici pomocí uzamčení AE/AF, extrémně liší co do jasu, barvy a ostrosti, Pokud k tomu dojde, změňte úhel zámku a snímejte znovu. • [Plynulé panoráma] není vhodné, když jsou snímány: – pohybující se objekty; – objekty příliš blízko u fotoaparátu; – objekty s opakujícími se vzory, jako jsou dlaždice, a málo kontrastní objekty, jako je obloha, písečná pláž nebo trávník; – objekty podléhající neustálým změnám, jako jsou vlny a vodopády; – objekty se sluncem či elektrickými světly apod., které jsou daleko jasnější než okolí. • Záznam [Plynulé panoráma] může být přerušen v následujících situacích: – otáčení či sklápění fotoaparátem je příliš rychlé nebo pomalé; – nadměrné chvění fotoaparátu. • Při záznamu [Plynulé panoráma] fotoaparát pořizuje snímky a závěrka se stále uvolňuje až do konce snímání celého záběru. Fotografování 65