Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Tipy pro pořízení

Tipy pro pořízení panoramatického snímku Otáčejte či sklápějte fotoaparátem Vertikální konstantní rychlostí v oblouku ve směr stejném směru, jako je na obrazovce. [Plynulé panoráma] se hodí na statické objekty a nikoli na ty, které se pohybují. Horizontální směr Co nejmenší poloměr • V režimu Plynulé panoráma doporučujeme používat širokoúhlý objektiv. • Při použití objektivu s delší ohniskovou vzdáleností otáčejte či sklápějte fotoaparátem pomaleji než při použití širokoúhlého objektivu. • Určete scénu a částečně stiskněte tlačítko spouště, abyste mohli zamknout zaostření, expozici a vyvážení bílé. • Je-li podél hrany obrazovky soustředěna sekce s velmi proměnlivými tvary či scenérií, spojení obrazů zřejmě nebude úspěšné. V takovém případě upravte kompozici rámečku tak, aby daná sekce byla uprostřed snímku, a nasnímejte jej znovu. • Můžete vybrat velikost obrazu: Tlačítko MENU t 2 t [Panoráma: Velikost]. Tvorba snímků 3D Otočte ovladačem režimů na (Plynulé snímání), vyberte [Plynulé panoráma 3D] a pořiďte snímek. Fotoaparát pořídí více snímků pomocí stejné operace jako v režimu Plynulé panoráma a jejich kombinací vytvoří snímek 3D. Tyto snímky 3D lze prohlížet na televizoru kompatibilním s 3D. Podrobnější informace o snímání 3D viz strana 198. Nastavení směru otáčení či sklápění Můžete nastavit směr, ve kterém se má fotoaparát otáčet či sklápět. Tlačítko MENU t 2 t [Panoráma: Směr] nebo [Panoráma 3D: Směr] t Vybrat požadované nastavení 66

Průběžné snímání vysokou rychlostí (Priorita AE průběžného snímání) Tento režim je vhodný pro zsnímání rychle se pohybujícího objektu pro zachycení okamžiku. zsnímání dětských výrazů, které se stále mění každým okamžikem. 1 Otočte ovladač režimů na (SLT-A55/A55V) nebo (SLT-A33) (Pokročilá priorita AE). 2 Zaostřete a snímejte objekt. • Při podržení úplného stisknutí tlačítka spouště fotoaparát pokračuje ve snímání. • Fotoaparát průběžně pořizuje snímky maximální rychlostí 10 snímků za sekundu (SLT-A55/A55V) nebo maximální rychlostí 7 snímků za sekundu (SLT-A33). Fotografování Techniky fotografování • Je-li režim automatického zaostření nastaven na [Průběžné AF], zaostření a expozice budou stále upravovány během snímání. • V režimu ručního zaostření nebo je-li režim automatického zaostření nastaven na [AF na 1 snímek] lze upravit citlivost ISO a clonu. Při výběru [AF na 1 snímek] je zaostření zafixováno na prvním snímku. Poznámky • Funkce Detekce obličejů je vypnuta. • Při výběru [Auto HDR] je proces DRO prováděn dočasně podle nastavení DRO. 67