Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Poznámky k

Poznámky k dlouhodobému záznamu • Při dlouhodobém nepřerušovaném snímání dochází ke zvýšení teploty fotoaparátu. Když teplota přesáhne určitou hodnotu, zobrazí se na displeji značka a dojde k automatickému vypnutí fotoaparátu. Dojde-li k vypnutí napájení, nezapínejte fotoaparát nejméně 10 minut, aby teplota uvnitř přístroje mohla klesnout na bezpečnou úroveň. • V prostředí s vysokými teplotami dochází k rychlému zvýšení teploty fotoaparátu. • Při vyšší teplotě fotoaparátu může dojít ke snížení kvality snímků. Před dalším snímáním doporučujeme, abyste počkali na snížení teploty fotoaparátu. • Povrch fotoaparátu může být horký. Nejedná se o závadu. Poznámky k přehrávání filmů na jiných zařízeních • Tento fotoaparát používá MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pro záznam ve formátu AVCHD. Filmy nahrané ve formátu AVCHD tímto fotoaparátem nelze přehrávat na následujících zařízeních. – Další zařízení kompatibilní s formátem AVCHD, která nepodporují High Profile – Zařízení nekompatibilní s formátem AVCHD Tento fotoaparát také používá MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pro záznam ve formátu MP4. Z tohoto důvodu nelze filmy nahrané ve formátu MP4 tímto fotoaparátem přehrávat na jiných zařízeních, než která podporují MPEG-4 AVC/ H.264. • Disky nahrané s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlišení) lze přehrávat pouze na zařízeních kompatibilních s formátem AVCHD. Přehrávače a rekordéry na bázi DVD nemohou přehrávat disky s kvalitou obrazu HD, protože nejsou kompatibilní s formátem AVCHD. Navíc mohou 6 přehrávače a rekordéry na bázi DVD blokovat vysunutí disků s kvalitou obrazu HD. K zařízením kompatibilním s GPS (pouze SLT-A55V) • Pro ověření, zda váš fotoaparát podporuje funkci GPS, viz název modelu fotoaparátu. GPS-kompatibilní: SLT-A55V GPS-nekompatibilní: SLT-A55/A33 • Při použití GPS se řiďte předpisy zemí a regionů, kde tuto technologii používáte. • Nenahráváte-li určení polohy snímku, nastavte [GPS zap/vyp] na [Vypnuto] (str. 138). • V letadle zajistěte vypnutí fotoaparátu ihned po prvním hlášení na jeho palubě. Varování k autorským právům Televizní programy, filmy, videokazety a další materiály mohou být chráněny autorskými právy. Neautorizované nahrávání takových materiálů může být v rozporu s ustanoveními zákonů na ochranu autorských práv. Fotografie použité v tomto návodu Fotografie použité jako příklady snímků v tomto návodu jsou reprodukované obrázky, nikoli skutečné snímky pořízené tímto fotoaparátem. O uvedených specifikacích údajů, viz tento Návod k obsluze Údaje týkající se výkonu a specifikací jsou definovány za následujících podmínek kromě případů popsaných v tomto Návodu k obsluze: za běžné teploty prostředí 25 °C a s použitím bloku akumulátorů, který je nabíjen zhruba hodinu po zhasnutí indikátoru CHARGE.

Obsah Příprava fotoaparátu Před obsluhou přístroje Poznámky k používání fotoaparátu .............................. 5 Kontrola přiloženého příslušenství ............................. 11 Identifikace součástí ..................................................... 12 Dobíjení bloku akumulátorů ....................................... 16 Vložení bloku akumulátorů/paměťové karty (prodává se zvlášť) .................................................................... 18 Nasazení objektivu ........................................................ 24 Příprava fotoaparátu ..................................................... 26 Použití přiloženého příslušenství ................................. 28 Zjištění počtu snímků, které je možné uložit ............. 30 Čištění ............................................................................. 33 Indikátory obrazovky ................................................... 37 Přepínání režimu obrazovky mezi displejem LCD a elektronickým hledáčkem .............................. 37 Přepínání displeje s informacemi o záznamu (DISP) ............................................................................ 38 Displej s informacemi o záznamu (Grafické zobrazení/Informace o záznamu (Pro Live View)) .............................................................. 40 Displej s informacemi o záznamu (Pro hledáček) ............................................................................ 42 Výběr funkce/nastavení ................................................ 44 Výběr funkce pomocí tlačítka Fn (Funkce) .......... 45 Funkce vybrané pomocí tlačítka Fn (Funkce) ..... 46 Funkce vybrané pomocí tlačítka MENU .............. 47 Fotografování Nastavení úhlu displeje LCD ....................................... 53 Fotografování bez chvění fotoaparátu ........................ 54 Správný postoj .......................................................... 54 Použití funkce SteadyShot ...................................... 55 Použití stativu ........................................................... 56 Snímání s automatickým nastavením .......................... 57 Automatické snímání s vhodnými nastaveními ...................................................... 57 Snímání s nastaveními, která fotoaparát upravuje automaticky ..................................... 59 7

 • Page 1 and 2: Digitální fotoaparát s výměný
 • Page 3 and 4: Nabíječka akumulátoru Ani v př
 • Page 5: Poznámky k používání fotoapar
 • Page 9 and 10: Použití kompenzace jasu pro celý
 • Page 11 and 12: Příprava fotoaparátu Kontrola p
 • Page 13 and 14: Zadní strana Příprava fotoapará
 • Page 15 and 16: Boční/dolní části A Koncovka R
 • Page 17 and 18: Poznámky • Doba nabíjení se li
 • Page 19 and 20: Dostupné paměťové karty • V t
 • Page 21 and 22: Efektivní používání bloku akum
 • Page 23 and 24: Poznámky k použití „Memory Sti
 • Page 25 and 26: Sejmutí objektivu 1 Zcela stiskně
 • Page 27 and 28: 5 Zopakováním kroku 4 nastavte os
 • Page 29 and 30: Vyjmutí očnice Než nasadíte vyh
 • Page 31 and 32: SLT-A33 (Jednotky: snímky) Kapacit
 • Page 33 and 34: Čištění Čištění fotoaparát
 • Page 35 and 36: 4 Vyberte [Zadat] pomocí v a stisk
 • Page 37 and 38: Před obsluhou přístroje Indikát
 • Page 39 and 40: Elektronická vodováha tohoto foto
 • Page 41 and 42: Displej Indikace Stav triangulace G
 • Page 43 and 44: Displej Indikace Režim zaostření
 • Page 45 and 46: Výběr funkce pomocí tlačítka F
 • Page 47 and 48: Funkce vybrané pomocí tlačítka
 • Page 49 and 50: Nabídka vlastní Eye-Start AF (37)
 • Page 51 and 52: Nabídka Nástroj paměťové karty
 • Page 53 and 54: Fotografování Nastavení úhlu di
 • Page 55 and 56: Bod 3 Lehce zapřete lokty o tělo.
 • Page 57 and 58:

  Snímání s automatickým nastaven

 • Page 59 and 60:

  Snímání s nastaveními, která f

 • Page 61 and 62:

  Pořizování snímků s vhodným n

 • Page 63 and 64:

  (Noční pohled) (Ručně držený

 • Page 65 and 66:

  6 Podle vodítka na obrazovce otá

 • Page 67 and 68:

  Průběžné snímání vysokou ryc

 • Page 69 and 70:

  Pořizování snímků vlastním zp

 • Page 71 and 72:

  Pořizování snímků řízením r

 • Page 73 and 74:

  Kontrola rozostření pozadí (tla

 • Page 75 and 76:

  3 Zaostřete a fotografujte objekt.

 • Page 77 and 78:

  3 Po nastavení expozice pořiďte

 • Page 79 and 80:

  4 Zpola stiskněte tlačítko spou

 • Page 81 and 82:

  • Při nastavení [Zobrazení dat

 • Page 83 and 84:

  Poznámky • Uvedené hodnoty nejs

 • Page 85 and 86:

  3 Stiskněte zpola tlačítko spou

 • Page 87 and 88:

  Výběr metody zaostření vyhovuj

 • Page 89 and 90:

  Manuální úprava zaostření (Ru

 • Page 91 and 92:

  4 Nastavte a potvrďte zaostření.

 • Page 93 and 94:

  Poznámky • Je-li režim expozice

 • Page 95 and 96:

  Použití blesku Za špatných svě

 • Page 97 and 98:

  Rozsah blesku Rozsah integrovaného

 • Page 99 and 100:

  Úprava jasu snímku (Expozice, kom

 • Page 101 and 102:

  1 Stiskněte tlačítko . Tlačítk

 • Page 103 and 104:

  Tlačítko Fn t (Kompenz.blesku) t

 • Page 105 and 106:

  Poznámka • Je-li režim expozice

 • Page 107 and 108:

  Automatická kompenzace jasu a kont

 • Page 109 and 110:

  Poznámky • Tuto funkci nelze pou

 • Page 111 and 112:

  (Kontrast), (Sytost) a (Ostrost) lz

 • Page 113 and 114:

  AWB (Auto vyváž.bílé) (Denní s

 • Page 115 and 116:

  Poznámka • Zpráva „Uživatels

 • Page 117 and 118:

  Maximální počet plynule poříze

 • Page 119 and 120:

  Poznámky • Je-li otočný ovlada

 • Page 121 and 122:

  Použití funkce prohlížení Pře

 • Page 123 and 124:

  Výběr kalendářního data filmu

 • Page 125 and 126:

  Přepnutí na zobrazení seznamu sn

 • Page 127 and 128:

  Kontrola informací pořízených s

 • Page 129 and 130:

  Zobrazení histogramu A Displej Ind

 • Page 131 and 132:

  Ochrana snímků (Chránit) Snímky

 • Page 133 and 134:

  4 Stiskněte tlačítko MENU. 5 Vyb

 • Page 135 and 136:

  Poznámky • Používejte kabel HD

 • Page 137 and 138:

  • Provádí-li fotoaparát nadbyt

 • Page 139 and 140:

  Poznámky • Po zapnutí fotoapar

 • Page 141 and 142:

  Nastavení velikosti a kvality sní

 • Page 143 and 144:

  Poznámka • Výsledkem je široko

 • Page 145 and 146:

  Výběr způsobu záznamu na pamě

 • Page 147 and 148:

  • Naformátujte kartu pomocí fot

 • Page 149 and 150:

  Změna nastavení redukce šumu Zak

 • Page 151 and 152:

  Změna ostatních nastavení Zapnut

 • Page 153 and 154:

  Nastavení displeje LCD/ elektronic

 • Page 155 and 156:

  Ověření verze fotoaparátu Zobra

 • Page 157 and 158:

  Položky Resetování na Film: Form

 • Page 159 and 160:

  Prohlížení snímků v počítač

 • Page 161 and 162:

  Použití softwaru Instalace softwa

 • Page 163 and 164:

  • upravovat snímky pomocí vyvá

 • Page 165 and 166:

  Připojení fotoaparátu k počíta

 • Page 167 and 168:

  3 Poklepejte na ikonu pevného disk

 • Page 169 and 170:

  Charakteristiky každého typu disk

 • Page 171 and 172:

  Vytvoření disku s kvalitou obrazu

 • Page 173 and 174:

  Datování snímků Tisknete-li sn

 • Page 175 and 176:

  Vzdálenost oka Přibližně 19 mm

 • Page 177 and 178:

  Ohnisková vzdálenost Úhel zábě

 • Page 179 and 180:

  Odstranění problémů Jestliže s

 • Page 181 and 182:

  V hledáčku se nezobrazují žádn

 • Page 183 and 184:

  Rohy snímku jsou příliš tmavé.

 • Page 185 and 186:

  • Protože polohy satelitů GPS s

 • Page 187 and 188:

  • Pokud tisknete snímky pomocí

 • Page 189 and 190:

  Varovná hlášení Zobrazí-li se

 • Page 191 and 192:

  Chyba souboru databáze obrazů. Re

 • Page 193 and 194:

  Tato dobíjecí baterie je průbě

 • Page 195 and 196:

  Formát AVCHD AVCHD je formát pro

 • Page 197 and 198:

  ýt chyba triangulace větší. V t

 • Page 199 and 200:

  Rejstřík Rejstřík Čísla 3D ..

 • Page 201 and 202:

  Otočit ...........................

 • Page 203 and 204:

  Poznámky k licenci Ve fotoaparátu

 • Page 205 and 206:

  205