Views
1 month ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Stopy pořizování

Stopy pořizování snímku s dlouhou expozicí (BULB) Tento režim je vhodný pro zpořizování stop světla, např, ohňostrojů. zpořizování stop hvězd. 1 Nastavte ovladač režimů na M. 2 Otáčejte otočným ovladačem doleva, dokud se nezobrazí hodnota [BULB]. BULB 3 Při stisknutí tlačítka otáčejte otočným ovladačem, abyste upravili clonu (číslo F). Tlačítko 78

4 Zpola stiskněte tlačítko spouště a upravte zaostření. 5 Tlačítko spouště držte stisknuté po celou dobu snímání. Závěrka zůstane otevřená po celou dobu, kdy je tlačítko spouště stisknuté. Techniky fotografování • Použijte stativ. • Pořizujete-li snímek ohňostroje apod., nastavte zaostření v režimu ručního zaostření na nekonečno. Není-li poloha nekonečna u objektivu známa, nejprve zaostřete na ohňostroj, který je vypouštěn ve stejné obecné oblasti, a pak jej snímejte. • Použijte bezdrátový dálkový ovladač (prodává se zvlášť) (str. 120). Stisknutím tlačítka SHUTTER (viz Bezdrátový dálkový ovladač) spustíte snímání BULB a jeho další stisknutím snímání BULB ukončíte. Tlačítko SHUTTER (viz Bezdrátový dálkový ovladač) není třeba stisknout a držet. • Používáte-li dálkový ovladač vybavený funkcí tlačítka zámku závěrky (prodává se zvlášť), můžete ponechat závěrku otevřenou pomocí dálkového ovladače. Fotografování Poznámky • Při použití stativu vypněte funkci SteadyShot (str. 55). • Čím je doba expozice delší, tím zjevnější je šum snímku. • Po snímání se provede redukce šumu (RŠ u dl.exp.), která trvá stejnou dobu, po kterou byla otevřena závěrka. Při této redukci nelze dále fotografovat. • Při aktivované funkci Snímání úsměvu nebo Auto HDR nelze nastavit rychlost závěrky na [BULB]. • Je-li funkce Snímání úsměvu nebo Auto HDR použita s rychlostí závěrky nastavenou na [BULB], dojde k dočasnému nastavení rychlosti závěrky na 30 s. • Pro prevenci případné degradace kvality snímku doporučujeme, abyste spustili snímání BULB až po snížení teploty fotoaparátu. 79