Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Nahrávání filmů 1

Nahrávání filmů 1 Stisknutím tlačítka MOVIE spustíte nahrávání. • Nahrávání filmu lze spustit z libovolného režimu expozice. • Rychlost závěrky a clona jsou nastaveny automaticky. • Je-li fotoaparát v režimu automatického zaostření, pokračuje v úpravách zaostření. Tlačítko MOVIE 2 Dalším stisknutím tlačítka MOVIE nahrávání zastavíte. Techniky fotografování • Následující hodnoty, jež byly nastaveny při snímání statických snímků, jsou použity beze změny. – Vyvážení bílé – Vlastní nast. – Kompenzace expozice –Oblast AF – Režim měř. exp. • Během nahrávání filmu lze používat kompenzaci expozice. • Spusťte nahrávání po úpravě zaostření. • Při nastavení [Oblast AF] na [Místní] můžete měnit oblast AF během snímání. • Chcete-li upravit rozostření pozadí, otočte ovladač režimů na „A“ a nastavte fotoaparát do režimu ručního zaostření. Před snímáním můžete nastavit clonu pomocí otočného ovladače. Poznámky • Zorný úhel filmů je užší než u statických snímků. Po stisknutí tlačítka MOVIE fotoaparát zobrazí skutečný rozsah pro nahrávání (pouze SLT-A33). • Funkci Detekce obličejů nelze použít. 80

• Při nastavení [Zobrazení dat zázn.] na [Pro hledáček] se displej LCD přepne na displej s informacemi o záznamu v okamžiku, kdy začne nahrávání filmu. • Nesnímejte silný zdroj světla, jako je slunce. Mohlo by dojít k poškození interního mechanizmu fotoaparátu. • Když importujete filmy AVCHD na počítač, použijte „PMB“ (str. 165). • Při dlouhodobém nepřerušovaném snímání dochází ke zvýšení teploty fotoaparátu a možné degradaci kvality obrazu. • Zobrazení značky znamená, že teplota fotoaparátu je příliš vysoká. Vypněte fotoaparát a vyčkejte, dokud jeho teplota neklesne. Budete-li pokračovat ve snímání, fotoaparát se vypne automaticky. • Při jasném osvětlení a použití automatického zaostření pohyb snímku zřejmě nebude hladký (vysokorychlostní závěrka). V takovém případě je doporučen režim ručního zaostření. • Při nahrávání filmu nelze nastavit clonu. Změna formátu souboru filmu Tlačítko MENU t 1 t [Film: Formát souboru] t Vybrat požadovaný formát Fotografování AVCHD MP4 Tento formát souboru je vhodný k zobrazení hladkého videoobrazu na televizoru s vysokým rozlišením. Filmy pořízené tímto fotoaparátem jsou nahrány ve formátu AVCHD přibl. 60 políček/s (zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 políček/s (zařízení kompatibilní s 1080 50i) v prokládaném režimu se zvukem Dolby Digital formátu AVCHD. • Pro ověření, je-li fotoaparát zařízením kompatibilním s 1080 60i nebo zařízením kompatibilním s 1080 50i, viz následující značky na dolní části fotoaparátu. Zařízení kompatibilní s 1080 60i: 60i Zařízení kompatibilní s 1080 50i: 50i Tento formát souboru je vhodný pro zasílání na web, přílohy e-mailu a přehrávání na počítači. Filmy pořízené tímto fotoaparátem jsou nahrány ve formátu MPEG-4 přibl. 30 políček/s (zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo přibl. 25 políček/s (zařízení kompatibilní s 1080 50i) v progresivním režimu se zvukem AAC formátu mp4. 81