Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Záznam zvuku Při

Záznam zvuku Při nahrávání filmu může dojít k záznamu provozních hluků fotoaparátu a objektivu. Hluk fotoaparátu lze omezit použitím stativu a vypnutím funkce SteadyShot. Filmy lze také nahrávat bez zvuku. Tlačítko MENU t [Vypnuto] 1 t [Film: Záznam zvuku] t Změna velikosti Tlačítko MENU t 1 t [Film: Velikost] t Vybrat požadovanou velikost Podrobnější informace viz strana 142. Dostupná doba nahrávání pro film Níže uvedená tabulka ukazuje přibližné celkové doby nahrávání pomocí paměťové karty zformátované tímto fotoaparátem. „Memory Stick PRO Duo“ SLT-A55/A55V (Jednotky: hod : min : s) Kapacita Soub. formát/ 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB Velikost AVCHD 1920 × 1080 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 MP4 1440 × 1080 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 VGA 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 SLT-A33 (Jednotky: hod : min : s) Kapacita Soub. formát/ 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB Velikost AVCHD 1920 × 1080 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 MP4 1440 × 1080 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 VGA 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 82

Poznámky • Uvedené hodnoty nejsou souvislou dobou nahrávání. • Doba nahrávání může záviset na podmínkách snímání a použité paměťové kartě. • Při indikaci zastavte nahrávání filmu. Teplota uvnitř fotoaparátu se zvýšila na nepřijatelnou úroveň. • Podrobnější informace o přehrávání filmů viz strana 122. Poznámky k souvislému nahrávání filmu • Nahrávání filmu s vysokou kvalitou či průběžné snímání pomocí snímače obrazu APS-C vyžaduje hodně energie. Proto během delšího snímání dojde ke zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu, zejména k zahřátí snímače obrazu. V takových případech se fotoaparát automaticky vypne, neboť vyšší teploty negativně ovlivňují kvalitu obrazu a přetěžují interní mechanismus fotoaparátu. • Když fotoaparát spustí nahrávání po určité době svého vypnutí, bude mít dostupný čas pro nahrávání filmu následující hodnoty. (Tyto hodnoty označují souvislý interval od okamžiku spuštění nahrávání do doby, kdy fotoaparát ukončí záznam.) Pokud během záznamu filmu deaktivujete funkci SteadyShot, bude doba nahrávání delší. SLT-A55/ SLT-A55V SLT-A33 Okolní teplota SteadyShot [Zapnuto] [Vypnuto] 20 °C Přibl. 9 minut Přibl. 29 minut 30 °C Přibl. 6 minut Přibl. 13 minut 40 °C Přibl. 3 minuty Přibl. 5 minut 20 °C Přibl. 11 minut Přibl. 29 minut 30 °C Přibl. 7 minut Přibl. 22 minut 40 °C Přibl. 4 minuty Přibl. 9 minut • Délka intervalu, který je dostupný pro nahrávání filmu, se liší podle teploty či stavu fotoaparátu před spuštěním záznamu. Pokud po zapnutí napájení často měníte kompozici nebo pořizujete snímky, dojde ke zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu a tím ke zkrácení dostupné doby záznamu vůči hodnotám ve výše uvedené tabulce. • Pokud fotoaparát zastaví záznam kvůli teplotě, ponechte jej několik minut vypnutý. Nahrávání spusťte až po úplném poklesu teploty uvnitř fotoaparátu. (Je-li fotoaparát vypnutý 5 až 10 minut při okolní teplotě 30 °C, bude možné nahrávání po dobu přibl. 3 až 4 minut.) • Při dodržení následujících pokynů bude doba záznamu delší. – Nevystavujte fotoaparát přímému slunečnímu světlu. – Vypněte fotoaparát, když jej právě nepoužíváte. – Kdykoli je to možné, použijte stativ a deaktivujte funkci SteadyShot. • Maximální velikost filmového souboru je asi 2 GB. Při velikosti souboru asi 2 GB dojde u formátu MP4 k automatickému zastavení nahrávání a u formátu AVCHD k automatickému vytvoření nového souboru filmu. • Maximální souvislá doba nahrávání je 29 minut. 83 Fotografování