Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Použití funkce

Použití funkce fotografování Výběr režimu zaostření Pro úpravu zaostření existují dvě metody: automatické zaostření a ruční zaostření. Způsob přepnutí mezi automatickým a ručním zaostřením se liší v závislosti na objektivu. Typ objektivu Který přepínač Objektiv je vybaven přepínačem režimu zaostření Objektiv není vybaven přepínačem režimu zaostření Objektiv (Přepínač režim zaostření na fotoaparátu vždy nastavte na AF.) Fotoaparát Pro přepnutí na autom. zaostření Nastavte přepínač režimu zaostření na objektivu na AF. Nastavte přepínač režimu zaostření na fotoaparátu na AF. Použití automatického zaostření Pro přepnutí na ruční zaostření Nastavte přepínač režimu zaostření na objektivu na MF. Nastavte přepínač režimu zaostření na fotoaparátu na MF. 1 Nastavte přepínač režimu zaostření na fotoaparátu na AF. 2 Je-li objektiv vybaven přepínačem režimu zaostření, nastavte jej na AF. 84

3 Stiskněte zpola tlačítko spouště, nastavte zaostření a pořiďte snímek. • Po potvrzení zaostření se indikátor zaostření změní na z nebo (níže). • Oblast AF s potvrzenou oblastí zaostření změní barvu na zelenou. Oblast AF Indikátor zaostření Technika fotografování • Oblast AF používanou k zaostřování vyberete nastavením [Oblast AF] (str. 88). Indikátor zaostření Indikátor zaostření z svítí svítí svítí z bliká Stav Zaostření uzamčeno. Připraveno k pořízení snímku. Zaostření je potvrzeno. Bod zaostření se pohybuje s pohybujícím se objektem. Připraveno k pořízení snímku. Probíhá zaostřování. Spoušť nelze uvolnit. Nelze zaostřit. Spoušť je uzamčena. Použití funkce fotografování Objekty, které mohou vyžadovat zvláštní zaostřování Při použití automatického zaostření je obtížné zaostřit následující objekty. V takových případech využijte funkci uzamknutí zaostření (str. 86) nebo ruční zaostření (str. 89). • Objekt s nízkým kontrastem, jako je modré nebe či bílá zeď. • Dva objekty v různé vzdálenosti, pokud se překrývají v oblasti AF. • Objekt skládající se z opakovaných vzorů, jako je fasáda budovy. • Velmi jasný nebo lesknoucí se objekt, jako je slunce, karoserie automobilu nebo vodní hladina. • Světlo prostředí není dostatečné. 85