Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Měření přesné

Měření přesné vzdálenosti k objektu Značka umístěná na horní straně fotoaparátu zobrazuje polohu snímače obrazu*. Budete-li měřit přesnou vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem, řiďte se podle polohy vodorovné přímky. * Snímač obrazu je součást fotoaparátu, která se chová jako film. Poznámka • Je-li objekt blíž, než je minimální zaostřovací vzdálenost nasazeného objektivu, zaostření nelze potvrdit. Zkontrolujte, zda je mezi objektem a fotoaparátem dostatečná vzdálenost. Fotografování s požadovanou kompozicí (Zámek zaostření) 1 Umístěte objekt do oblasti AF a stiskněte zpola tlačítko spouště. Zafixuje se zaostření a expozice. 2 Tlačítko spouště přidržte zpola stisknuté a znovu upravte kompozici snímku umístěním objektu na původní místo. 3 Chcete-li pořídit snímek, tlačítko spouště stiskněte zcela. 86

Výběr metody zaostření vyhovující pohyblivému objektu (Režim aut.zaost.) Tlačítko Fn t (Režim aut.zaost.) t Vybrat požadované nastavení (AF na 1 snímek) (Automatické AF) AF) (Průběžné Techniky fotografování Když stisknete zpola tlačítko spouště, fotoaparát zaostří a zaostření se uzamkne. [Režim aut.zaost.] se přepíná mezi AF na 1 snímek a průběžným AF podle pohybu objektu. Pokud stisknete a držíte zpola tlačítko spouště, když je objekt nehybný, zaostření se uzamkne. Je-li objekt v pohybu, fotoaparát pokračuje v zaostřování. Fotoaparát pokračuje v zaostřování i tehdy, když je tlačítko spouště zpola stisknuté. • Když je objekt zaostřen, nebudou se ozývat zvukové signály. • Zámek zaostření nelze použít. • Když je objekt nehybný, použijte [AF na 1 snímek]. • Pro pohybující se objekt slouží [Průběžné AF]. Poznámky • [Automatické AF] je vybrán při nastavení režimu expozice na AUTO, AUTO+ nebo jeden z následujících režimů Výběr scény: [Portrét], [Krajina], [Západ slunce], [Noční pohled], [Noční portrét] nebo [Ručně držený soumrak]. [AF na 1 snímek] je vybrán při nastavení režimu expozice na [Makro] v režimu Výběr scény. [Průběžné AF] je vybrán při nastavení režimu expozice na [Sportovní akce] v režimu Výběr scény. • [Průběžné AF] je vybrán při použití funkce Snímání úsměvu. Použití funkce fotografování 87