Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Výběr zaostřené

Výběr zaostřené oblasti (Oblast AF) Výběr oblasti automatického zaostření (oblast AF) závisí na podmínkách fotografování nebo vašich požadavcích. Oblast AF s potvrzenou oblastí zaostření změní barvu na zelenou a ostatní oblasti AF zmizí. Oblast AF Tlačítko Fn t nastavení (Široká) (Bodová) (Místní) (Oblast AF) t Vybrat požadované Fotoaparát vyhodnotí, která z 15 oblastí AF slouží k zaostření. Fotoaparát používá oblast AF umístěnou výhradně ve středové oblasti. Pomocí ovládacího tlačítka vyberte z 15 oblastí tu oblast, pro kterou chcete aktivovat zaostření. Stisknutím tlačítka AF zobrazte obrazovku nastavení a vyberte požadovanou oblast. Poznámky • Je-li režim expozice nastaven na AUTO, AUTO+, Plynulé panoráma či Výběr scény nebo je aktivováno Snímání úsměvu, bude [Oblast AF] fixována na [Široká] a nelze vybrat jiná nastavení. • Oblast AF se nemusí rozsvítit během průběžného fotografování, nebo když je tlačítko spouště stisknuto až dolů bez pozastavení. 88

Manuální úprava zaostření (Ruční zaostření) Je-li obtížné dosáhnout správného zaostření v režimu automatického zaostření, lze zaostření upravit ručně. 1 Nastavte přepínač režimu zaostření na objektivu na MF. 2 Není-li objektiv vybaven přepínačem režimu zaostření, nastavte přepínač režimu zaostření na fotoaparátu na MF. 3 Zaostření dosáhnete otáčením kroužku zaostřování na objektivu. Kroužek zaostřování Poznámky • Jestliže lze na objekt zaostřit v režimu automatického zaostření, indikátor z se po potvrzení zaostření rozsvítí. Při použití širokoúhlé oblasti AF se použije středová oblast, a pokud se používá lokální AF, použije se oblast vybraná ovládacím tlačítkem. • Při použití telekonvertoru (prodává se zvlášť) apod. se nemusí kroužek zaostřování otáčet plynule. • Správné zaostření v hledáčku nelze dosáhnout v případě, že v režimu hledáčku nejsou správně nastaveny dioptrie uživatele (str. 27). Použití funkce fotografování 89