Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Kontrola zaostření

Kontrola zaostření zvětšením obrazu Před snímáním můžete zkontrolovat zaostření zvětšením obrazu. 1 Tlačítko MENU t 1 t [Zvětšení zaostření] t [Zapnuto] 2 Stiskněte tlačítko Zvětšení zaostření. Tlačítko Zvětšení zaostření 3 Dalším stisknutím tlačítka Zvětšení zaostření zvětšete snímek a pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku vyberte tu část, kterou chcete zvětšit. • Po každém stisknutí tlačítka Zvětšení zaostření se rozsah přiblížení změní tímto způsobem: Celé zobrazení t Přibl. ×7,5 t Přibl. ×15 (SLT-A55/A55V)/Celé zobrazení t Přibl. ×7 t Přibl. ×14 (SLT-A33) 90

4 Nastavte a potvrďte zaostření. • Pro zaostření v režimu ručního zaostření otáčejte kroužkem zaostřování. • Stisknete-li tlačítko AF v režimu automatického zaostření, dojde ke zrušení funkce Zvětšení zaostření a k aktivaci automatického zaostření. • Funkce Zvětšení zaostření je také zrušena, když zpola stisknete tlačítko spouště. 5 Úplným stisknutím tlačítka spouště pořídíte snímek. • Při zvětšeném obrazu lze pořizovat snímky, nicméně nahraný snímek je určen pro celé zobrazení. • Po snímání dojde k uvolnění funkce Zvětšení zaostření. Použití funkce fotografování 91