Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Detekce obličejů

Detekce obličejů Použití funkce Detekce obličejů Tento fotoaparát detekuje obličeje, nastavuje zaostření i expozici, provádí zpracování snímku a upravuje nastavení blesku. Funkce Detekce obličejů je ve výchozím nastavení zapnuta [Zapnuto]. Rámeček Detekce obličejů Když fotoaparát zjistí obličeje, zobrazí bílé rámečky Detekce obličejů. Vyhodnotí-li fotoaparát možnost automatického zaostření, rámečky Detekce obličejů změní barvu na oranžovou. Když zpola stisknete tlačítko spouště, rámečky Detekce obličejů zezelenají. • Není-li po stisknutí spouště zpola obličej umístěn uvnitř dostupné oblasti AF, změní barvu na zelenou ta oblast AF, která je použita pro zaostření. • Když fotoaparát zjistí více obličejů, automaticky vybere prioritní obličej a tento rámeček Detekce obličejů změní barvu na oranžovou. Rámečky Detekce obličejů (bílé) Rámečky Detekce obličejů (oranžové) Deaktivace funkce Detekce obličejů Tlačítko Fn t (Detekce obličejů) t [Vypnuto] Technika fotografování • Upravte kompozici tak, aby se rámeček Detekce obličejů a oblast AF překrývaly. 92

Poznámky • Je-li režim expozice nastaven na Plynulé panoráma či Priorita AE průběžného snímání, nebo během záznamu filmu, funkci Detekce obličejů nelze použít. • Maximálně lze zjistit osm obličejů. • V závislosti na podmínkách snímání fotoaparát nemusí detekovat žádné obličeje nebo může zjistit jiný objekt. Fotografování usměvavých tváří (Snímání úsměvu) Když fotoaparát zjistí úsměv, dojde k automatickému uvolnění spouště. 1 Tlačítko Fn t (Snímání úsměvu) t [Zapnuto] t Vybrat požadovaný režim Citlivost detekce úsměvu • Při aktivaci Snímání úsměvu se na obrazovce zobrazí indikátor Citlivost detekce úsměvu. 2 Vyčkat na zjištění úsměvu. Fotoaparát zjistí úsměv a dojde k potvrzení zaostření. Když úroveň úsměvu překročí bod b na indikátoru, fotoaparát pořizuje snímky automaticky. • Když fotoaparát zjistí obličeje, zobrazí se kolem nich bílé rámečky Detekce obličejů. Dojde-li k zaostření těchto objektů, rámečky Detekce obličejů změní barvu na zelenou. • Úroveň úsměvu obličeje ohraničeného dvojitým rámečkem Detekce obličejů je uvedena na indikátoru Citlivost detekce úsměvu. Rámeček Detekce obličejů Indikátor Citlivost detekce úsměvu Použití funkce fotografování 3 Zastavení fotografování: Tlačítko Fn t (Snímání úsměvu) t [Vypnuto] 93