Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Citlivost detekce

Citlivost detekce úsměvu Citlivost funkce Snímání úsměvu lze nastavit k detekci úsměvů na jednu z těchto tří možností: (Jemný úsměv), (Normál. úsměv) a (Velký úsměv). Techniky fotografování • Chcete-li zaostřit na úsměv, překryjte rámeček Detekce obličejů a Oblast AF. • Nezakrývejte oči ofinou apod. Oči nechte zúžené. • Nezakrývejte obličej kloboukem, maskou, slunečními brýlemi atd. • Obličej mějte pokud možno přímo před fotoaparátem a co nejvíce vodorovně. • Usmívejte se s otevřenými ústy. Úsměv lze lépe detekovat, jsou-li vidět zuby. • Stisknete-li tlačítko spouště při aktivované funkci Snímání úsměvu, fotoaparát pořídí snímek a přejde zpět ke Snímání úsměvu. Poznámky • Je-li režim expozice nastaven na Plynulé panoráma nebo Priorita AE průběžného snímání, funkci Snímání úsměvu nelze použít. • Režim pohonu je automaticky nastaven na [Jednotlivé sn.] nebo [Dálkové ovládání]. • Iluminátor AF nefunguje s funkcí Snímání úsměvu. • Pokud fotoaparát nedetekuje úsměv, změňte nastavení citlivosti detekce úsměvu. • V závislosti na podmínkách fotografování nemusejí být úsměvy detekovány správně. 94

Použití blesku Za špatných světelných podmínek lze pomocí blesku pořídit jasný snímek objektu. Blesk také pomáhá snížit vliv chvění fotoaparátu. Při fotografování proti slunci lze blesk použít k pořízení jasného snímku objektu v protisvětle. 1 Tlačítko Fn t (Režim blesku) t Vybrat požadované nastavení 2 Stiskněte tlačítko . Blesk se vysune. • V režimu AUTO, AUTO+ nebo Výběr scény se blesk automaticky vysune při nedostatečném osvětlení nebo když se objekt nachází v protisvětle. Vestavěný blesk se nevysune ani v případě, že stisknete tlačítko . 3 Objekt fotografujte po dokončení nabíjení blesku. z bliká: Blesk se nabíjí. Jestliže indikátor bliká, nelze spustit závěrku. z svítí: Blesk je nabit a připraven k použití. • Po stisknutí spouště zpola při slabém osvětlení v režimu automatického zaostření se blesk může aktivovat, aby pomohl zaostřit objekt (Iluminátor AF). • Indikátor z se zobrazí pouze v režimu displeje s informacemi o záznamu (Pro Live View). Tlačítko Indikátor z (nabíjení blesku) Použití funkce fotografování 95