Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

(Blesk vypnut)

(Blesk vypnut) (Autom.blesk) (Blesk vždy) (Pomalá synchr.) (Synchr. poz.) (Bezdrát.) Nespustí se ani v případě, že se vysune vestavěný blesk. Bleskne za špatných světelných podmínek nebo v protisvětle. Bleskne při každé aktivaci závěrky. Bleskne při každé aktivaci závěrky. Režim pomalé synchronizace umožňuje pořídit jasné snímky objektů i pozadí zpomalením rychlosti závěrky. Bleskne těsně před dokončením expozice při každé aktivaci závěrky. Aktivuje externí blesk (prodává se zvlášť), který je vzdálen a nepřipojen k fotoaparátu (bezdrátový blesk). Techniky fotografování • Kryt objektivu (prodává se zvlášť) může zakrývat světlo blesku. Před použitím blesku sejměte kryt objektivu. • Při použití blesku snímejte objekt na vzdálenost 1 m a větší. • Při fotografování ve vnitřních prostorech nebo v noci venku lze využít pomalou synchronizaci k pořízení jasnějšího snímku osob a pozadí. • Synchronizaci pozadí lze využívat k pořízení přirozeného snímku cesty pohybujícího se objektu, jako je jedoucí jízdní kolo nebo kráčející osoba. • Používáte-li blesk HVL-F58AM/HVL-F42AM (prodává se zvlášť), můžete používat vysokorychlostní synchronizaci při jakékoli rychlosti závěrky. Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném s bleskem. Poznámky • Nedržte fotoaparát za blesk. • Podmínky pro fotografování, jež jsou nutné k eliminaci stínů na snímku, se liší v závislosti na objektivu. • Je-li režim expozice nastaven na AUTO, AUTO+ nebo Výběr scény, položky [Pomalá synchr.], [Synchr. poz.] a [Bezdrát.] nelze vybrat. • Je-li režim expozice nastaven na P, A, S nebo M, položky [Blesk vypnut] či [Autom.blesk] nelze vybrat. Nechcete-li použít blesk, stisknutím jej zasuňte. • Používáte-li blesk se stereomikrofonem či podobným zařízením upevněným do aretační patice na příslušenství, blesk se zřejmě nevysune do správné polohy a nahrané snímky budou mít v rozích stíny. Vyjměte jakékoli zařízení z aretační patice na příslušenství. 96

Rozsah blesku Rozsah integrovaného blesku závisí na nastavení citlivosti ISO a hodnotě clony. Viz následující tabulka. Clona F2.8 F4.0 F5.6 Nastavení 100 1 – 3,6 m 1 – 2,5 m 1 – 1,8 m ISO 200 1 – 5,1 m 1 – 3,5 m 1 – 2,5 m 400 1,4 – 7,1 m 1 – 5 m 1 – 3,6 m 800 2 – 10 m 1,4 – 7,1 m 1 – 5,1 m Iluminátor AF • Iluminátor AF nefunguje, je-li [Režim aut.zaost.] nastaven na hodnotu (Průběžné AF) nebo pokud se fotografovaný objekt pohybuje a je nastaven režim (Automatické AF). (Zobrazí se indikace nebo .) • Iluminátor AF nemusí pracovat s objektivy s ohniskovou vzdáleností 300 mm a větší. • Je-li připojen externí blesk (prodává se zvlášť), který je vybaven iluminátorem AF, použije se iluminátor AF externího blesku. • Iluminátor AF nefunguje, když je [Snímání úsměvu] nastaveno na [Zapnuto]. Deaktivace iluminátoru AF Tlačítko MENU t 2 t [Iluminátor AF] t [Vypnuto] Použití funkce bez červených očí Tato funkce redukuje jev červených očí použitím předblesku (světlo blesku o nízké intenzitě). Před vlastním pořízením snímku blesk několikrát slabě bleskne. Tlačítko MENU t 1 t [Bez červ.očí] t [Zapnuto] Použití funkce fotografování 97