Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Použití bezdrátového

Použití bezdrátového blesku Při použití blesku s funkcí bezdrátového fotografování (prodává se zvlášť) lze s tímto bleskem fotografovat bez jeho připojení kabelem k fotoaparátu. Za pomocí změny polohy blesku lze pořídit snímek s trojrozměrným vzhledem využívající zvýraznění kontrastu světla a stínu na objektu. Pokyny pro použití blesku při fotografování viz návod k obsluze blesku. 1 Připojte bezdrátový blesk k aretační patici na příslušenství a zapněte fotoaparát i blesk. 2 Tlačítko Fn t (Režim blesku) t (Bezdrát.) 3 Vyjměte bezdrátový blesk z aretační patice na příslušenství a vysuňte vestavěný blesk. • Pokud chcete provést zkušební zážeh blesku, stiskněte tlačítko AEL. Poznámky • Fotoaparát neprovádí řízení poměru bezdrátového osvětlení. • Po dokončení fotografování s bezdrátovým bleskem vypněte režim bezdrátového blesku. Použijete-li vestavěný blesk v době, kdy je aktivní bezdrátový blesk, bude nastavení expozice nesprávné. • Pokud bezdrátový blesk používá i jiný fotograf v blízkém okolí a jeho vestavěný blesk spouští váš externí blesk, změňte jeho kanál. Změna kanálu externího blesku je popsána v návodu k obsluze přiloženém k blesku. Nastavení tlačítka AEL Při používání bezdrátového blesku se doporučuje nastavit [Tlač.AEL] na [Fixace AEL] v nabídce Vlastní (str. 150). 98

Úprava jasu snímku (Expozice, kompenzace blesku, měření) Fotografování s fixním jasem (Uzamčení AE) Při fotografování proti slunci nebo v blízkosti okna nemusí použitá expozice při fotografování objektu vyhovovat z důvodu velkého rozdílu mezi nasvícením objektu a pozadí. V takovém případě použijte fotometr na místě, kde je objekt dostatečně jasný, a před fotografováním uzamkněte hodnotu expozice. Chcete-li snížit jas objektu, nasměrujte fotoaparát na bod, který je jasnější než objekt, a pomocí fotometru uzamkněte hodnotu expozice pro celý snímek. Chcete-li zvýšit jas objektu, nasměrujte fotoaparát na bod, který je tmavší než objekt, a pomocí fotometru uzamkněte hodnotu expozice pro celý snímek. V této části je popsáno, jak vyfotografovat jasnější fotografii objektu pomocí funkce (Bodové). Bod, ve kterém uzamknete expozici. Použití funkce fotografování 1 Tlačítko Fn t (Režim měření) t (Bodové) 2 Upravte zaostření v části, kde chcete uzamknout expozici. Expozice bude nastavena po zaostření. 99