Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Fn-painike t Kohti +:

Fn-painike t Kohti +: Nostaa salaman tasoa. Kohti –: Laskee salaman tasoa. (Salamakorjaus) t Valitse haluamasi asetus Huomautuksia • Tätä asetusta ei voi määrittää, kun valotustilaksi on asetettu AUTO, AUTO+, Pyyhkäisypanoraama tai Valotusohjelma. • Suurempi salaman vaikutus ei ehkä näy salamavalon vähyyden vuoksi, jos kuvauskohde on salaman maksimikantavuuden ulkopuolella. Jos kohde on hyvin lähellä, pienempi salaman vaikutus ei ehkä näy. Valotuskorjaus ja salamakorjaus Valotuskorjaus muuttaa valotusaikaa, aukkoa ja ISO-herkkyyttä (kun [AUTO] on valittuna) korjauksen suorittamiseksi. Salamakorjaus muuttaa vain salaman valomäärää. Salamanohjaustilan valitseminen salaman valomäärän asettamista varten (salamanohjaus) MENU-painike t 2 t [Salamanohjaus] t Valitse haluamasi asetus ADI-salama Tällä menetelmällä ohjataan salaman valotusta tarkennusetäisyystiedot ja esisalaman valomittaustiedot huomioiden. Tällä menetelmällä salamakorjaus saadaan tarkaksi lähes ilman minkäänlaista vaikutusta kuvauskohteesta tuleviin heijastumiin. Esisalama-TTL Tällä menetelmällä ohjataan salamavalon määrää vain esisalaman valomittauksesta tulevien tietojen perusteella. Tämä menetelmä on herkkä kuvauskohteesta tuleville heijastumille. ADI: Advanced Distance Integration (edistynyt etäisyyden integrointi) TTL: Through the lens (objektiivin läpi) • Kun [ADI-salama] on valittu, etäisyyskooderilla varustetun objektiivin salamakorjaus on tarkempi, kun etäisyystiedot ovat täsmällisemmät. 102

Huomautuksia • Kun kohteen ja ulkoisen salaman (myydään erikseen) välistä etäisyyttä ei voida määrittää (esim. langattomassa salamakuvauksessa ulkoista salamaa (myydään erikseen) käyttäen, kuvattaessa ulkoista salamaa ja kaapelia käyttäen, kuvattaessa makrokaksoissalamaa jne.), kamera valitsee automaattisesti Esisalama-TTL-tilan. • Valitse [Esisalama-TTL] seuraavissa tilanteissa, sillä salamakorjaus ei onnistu ADIsalamalla. – HVL-F36AM-salamaan on kiinnitetty leveä paneeli. – Salamakuvaukseen käytetään hajotinta. – Käytössä on valotuskertoimella varustettu suodatin, kuten ND-suodatin. – Käytössä on lähikuvaobjektiivi. • ADI-salama on käytettävissä ainoastaan sellaisen objektiivin kanssa, jossa on etäisyyskooderi. Katso objektiivin mukana tulleista käyttöohjeista, onko siinä etäisyyskooderi. Kuvauskohteen kirkkauden mittausmenetelmä (mittaustapa) Fn-painike t (Mittausmuoto) t Valitse haluamasi tila (Monisegmentti) (Keskustapain.) (Piste) Tässä tilassa valo mitataan kullakin alueella sen jälkeen, kun koko alue on jaettu useisiin osiin. Lisäksi tilassa määritetään koko näytön asianmukainen valotus. Tämä tila painottaa näytön keskialuetta, mutta mittaa koko näytön keskimääräisen kirkkauden. Tämä tila mittaa valon ainoastaan keskialueella olevasta pistemittausympyrästä. Kuvaustoiminnon käyttäminen Kuvausmenetelmät • Käytä yleiskuvauksessa mittaustapaa [Monisegmentti]. • Kun kuvaat kohdetta, jonka automaattitarkennusalueella on voimakas kontrasti, mittaa kuvauskohteen valo optimaalisella valotuksella pistemittaustoimintoa käyttämällä ja kuvaa sitten AE-lukituksen avulla (sivu 98). Huomautus • Kun valotustilaksi on asetettu AUTO, AUTO+ tai Valotusohjelma, [Mittausmuoto] asetetaan kiinteästi arvoon [Monisegmentti], etkä voi valita muita tiloja. 103