Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

ISO-arvon asettaminen

ISO-arvon asettaminen Valoherkkyys ilmaistaan ISO-lukuna (suositeltu valotusindeksi). Mitä suurempi luku on, sitä suurempi herkkyys on. 1 Tuo ISO-näyttö näkyviin painamalla hallintapainikkeesta ISO. 2 Valitse haluamasi asetus painamalla hallintapainikkeesta v/V. • Mitä suurempi luku on, sitä enemmän kuvakohinaa ilmenee. • Jos valitset [Usean kuvan KV], valitse haluamasi arvo painikkeella b/B. Huomautuksia • Kun valotustilaksi on asetettu AUTO, AUTO+, Pyyhkäisypanoraama tai Valotusohjelma, ISO-asetus asetetaan kiinteästi arvoon AUTO, etkä voi valita muita ISO-lukuja. • Kun valotustilaksi on asetettu P/A/S ja ISO-asetukseksi on määritetty [AUTO], ISOluvuksi asetetaan automaattisesti ISO 100 - ISO 1600. • [AUTO]-asetus ei ole käytettävissä valotustilassa M. Jos vaihdat valotustilaksi M asetuksen ollessa [AUTO], se vaihdetaan asetukseen [100]. Aseta ISO-arvo kuvausolosuhteiden mukaan. Usean ruudun kuvakohinan vaimennus Tämä kamera ottaa automaattisesti useita kuvia samanaikaisesti, yhdistää kuvat, vähentää niiden kohinaa ja tallentaa yhden kuvan. Usean ruudun kuvakohinan vaimennus -toiminnolla voit valita suurinta ISO-herkkyyttä suurempia ISO-arvoja. Tallennettu kuva on yksi yhdistetty kuva. Huomautuksia • Paina suljinpainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes jatkuva kuvaus päättyy. • Kun [Kuva: Laatu] -asetus on [RAW] tai [RAW ja JPEG], tätä toimintoa ei voi käyttää. • Salamaa, D-alueen optimointia ja [Autom. HDR] -toimintoa ei voi käyttää. 104

Kuvan kirkkauden ja kontrastin korjaaminen automaattisesti (D-alue) D-RANGE-painike t Valitse haluamasi asetus D-RANGE-painike (Ei käytössä) (D-alueen optim.) (Autom. HDR) DRO- ja Autom. HDR -toimintoja ei käytetä. Kamera jakaa kuvan pieniin alueisiin, analysoi kuvauskohteen ja taustan välisen valon ja varjon kontrastin ja muodostaa kuvaan optimaalisen kirkkauden ja sävyjyrkkyyden. Kuvaa kolme kuvaa eri valotuksilla ja asettaa sitten oikein valottuneen kuvan, alivalottuneen kuvan kirkkaat alueet ja ylivalottuneen kuvan tummat alueet päällekkäin, jolloin kuvaan saadaan voimakas sävyjyrkkyys. Kaksi kuvaa tallennetaan: kuva, jossa on oikea valotus, sekä päällekkäin aseteltu kuva. Kuvan kirkkauden korjaaminen (D-alueen optimointi) Kuvaustoiminnon käyttäminen 1 D-RANGE-painike t (D-alueen optim.) 2 Valitse optimaalinen taso hallintapainikkeen painikkeilla b/B. (Automaattinen) (Taso)* Korjaa kirkkauden automaattisesti. Optimoi tallennetut kuvan sävyjyrkkyydet kuvan kullakin alueella. Valitse optimaalinen taso väliltä Lv1 (heikko) ja Lv5 (vahva). * Parhaillaan valittu askel on kohdassa näkyvä Lv_. 105