Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Kameran valmisteleminen

Kameran valmisteleminen Päivämäärän asettaminen Kun kytket kameran päälle ensimmäisen kerran, päivämäärän ja ajan asetusnäyttö tulee näkyviin. 1 Kytke kameran virta päälle asettamalla virtakytkin ONasentoon. Näyttöön tulee päivämäärän ja kellonajan asettamiseen käytettävä näyttö. • Kameran virran voi sammuttaa asettamalla kytkimen OFF-asentoon. 2 Varmista, että [Syötä] on valittuna nestekidenäytössä ja paina sitten hallintapainikkeen keskiosaa. 3 Valitse alue painamalla hallintapainikkeesta b/B ja paina sitten hallintapainikkeen keskikohtaa. 4 Valitse kukin kohta painikkeilla b/B ja aseta numeroarvo painikkeilla v/V. [Kesäaika:]: Ottaa kesäajan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. [Pvm-muoto:]: Valitse päivämäärän esitysmuodon. • Keskiyö näytetään muodossa 12:00 AM ja keskipäivä muodossa 12:00 PM. 26

5 Aseta muut kohteet toistamalla vaihe 4 ja paina sitten ohjauspainikkeen keskiosaa. 6 Varmista, että [Syötä] on valittuna ja paina sitten ohjauspainikkeen keskiosaa. Päivämäärän ja kellonajan asettamisen peruuttaminen Paina MENU-painiketta. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen uudelleen Kun kytket kameran päälle ensimmäisen kerran, päivämäärän ja ajan asetusnäyttö tulee näkyviin automaattisesti. Seuraavalla asetuskerralla päivämäärä ja kellonaika on määritettävä valikon avulla. MENU -painike t 1 t [Pvm/aika-asetus] Alueen asettaminen uudelleen Voit määrittää alueen, jossa kameraa käytetään. Tämän ominaisuuden avulla voit määrittää paikallisen alueen, kun käytät kameraa ulkomailla. Kameran valmisteleminen MENU-painike t 1 t [Alueasetus] Päivämäärän ja kellonajan asetuksen ylläpitäminen Tässä kamerassa on sisäinen ladattava paristo, joka ylläpitää päivämäärän ja ajan ja muut asetukset riippumatta siitä, onko virta päällä tai akku asennettu. Lisätietoja on sivulla 190. Etsimen tarkennuksen säätäminen (diopterin säätö) Säädä diopterin säädintä näkösi mukaan niin, että näyttö näkyy selvästi etsimessä. • Diopteria on helppo säätää, jos suuntaat kameran valoa kohti. Huomautus • Dioptriseen säätöön tarkoitettua lisälaitetta (myydään erikseen) ei voi käyttää tämän kameran kanssa. 27