Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Toiminnon/asetuksen

Toiminnon/asetuksen valitseminen Voit valita kuvaus- tai toistotoiminnon jollakin painikkeella, kuten Fn (Toiminto)- tai MENU-painikkeella. Kun aloitat toimenpiteen, näytön alaosaan tulee näkyviin hallintapainikkeen toimintoja koskeva käyttöohje. : Siirrä kohdistinta hallintapainikkeen painikkeilla v/V/b/B. z: Tee valinta painamalla keskipainiketta. Tässä käyttöoppaassa toiminnon valitseminen näytössä näkyvästä luettelosta hallintapainikkeella Fn-painikkeella on kuvattu seuraavasti (prosessi on selitetty oletuskuvakkeilla): Esimerkki: Fn-painike t AWB (Valkotasapaino) t Valitse haluamasi asetus Käyttöohjeluettelo Käyttöohjeissa kerrotaan myös muista kuin hallintapainikkeen toimenpiteistä. Kuvakkeiden selitykset ovat seuraavat. Ohjenäyttö Ohjenäyttö näyttää tietoja toiminnosta, joka on valittu Fn-painikkeella, MENU-painikkeella tai vastaavalla. Voit myös poistaa sen käytöstä (sivu 150). 44 MENU-painike Paluu MENU-painikkeella (Poista) -painike (Lähennys) -painike (Loitonnus) -painike (Toista) -painike Säätöpyörä

Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto) -painikkeella Tällä painikkeella määritetään tai suoritetaan usein kuvattaessa käytettävät toiminnot. 1 Paina Fn-painiketta. 2 Valitse haluamasi kohde painikkeilla v/V/b/B ja suorita toiminto sitten painamalla keskiosaa z. Asetusnäyttö tulee näkyviin. Ennen käyttöä 3 Noudata käyttöohjeita ja valitse ja suorita haluamasi toiminto. • Tietoja kunkin asetuksen asettamisesta on vastaavalla sivulla. Käyttöohje Kameran asetusten määrittäminen suoraan tallennustietojen näytössä Käännä säätöpyörää painamatta keskiosaa z vaiheessa 2. Voit määrittää kameran asetukset suoraan tallennustietojen näytössä. 45