Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Käytöstä poistettujen

Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä) Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. 4

Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Kuvaaminen • Tässä kamerassa on kaksi kuvaustapaa: nestekidenäyttötila, jossa käytetään nestekidenäyttöä, ja etsintila, jossa käytetään etsintä. • Tallennettu kuva voi olla erilainen kuin kuva, jonka näit ennen tallennusta. Huomautuksia kameran kanssa käytettävissä olevista toiminnoista • Jos haluat tarkistaa, onko kyseessä 1080 60i -yhteensopiva laite vai 1080 50i - yhteensopiva laite, etsi seuraavia merkintöjä kameran pohjasta. 1080 60i -yhteensopiva laite:60i 1080 50i -yhteensopiva laite:50i • Saatat tuntea epämukavia oireita, kuten silmien rasitusta, pahoinvointia tai väsymystä, kun katsot kameralla kuvattuja 3D-kuvia 3D-yhteensopivilla näytöillä. Kun katsot 3D-kuvia, suosittelemme, että pidät taukoja säännöllisin väliajoin. Koska tarvittavien taukojen määrä ja niiden välinen aika vaihtelee henkilön mukaan, selvitä itse, kuinka paljon taukoja tarvitset. Jos tunnet olosi sairaaksi, lopeta 3D-kuvien katsominen ja ota yhteys lääkäriin tarvittaessa. Katso myös lisätietoja yhdistetyn laitteen käyttöoppaasta tai sen kanssa käytetystä ohjelmistosta. Lapsen näkö saattaa olla altis häiriöille (varsinkin alle kuusivuotiaana). Tästä syystä kannattaa keskustella asiantuntijan, kuten lastenlääkärin tai silmälääkärin, kanssa, ennen kuin annat lasten katsoa 3D-kuvia. Varmista, että lapsesi noudattavat yllä mainittuja varotoimia. Kuvauksen sisältöä ei korvata Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi kameran tai muistikortin virheellisen toiminnan vuoksi. Varmuuskopiointisuositus Tietojen katoamisen vaaran ehkäisemiseksi kopioi aina tiedot toiselle tallennusvälineelle (varmuuskopiointi). Nestekidenäyttöä, sähköistä etsintä, linssiä ja kuva-anturia koskevia huomautuksia • Nestekidenäyttö ja sähköinen etsin on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli 99,99 % kuvapisteistä on toimivia. Nestekidenäytössä ja sähköisessä etsimessä voi kuitenkin näkyä jatkuvasti joitakin hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen millään tavalla. • Kun muutat etsimen tarkennusta, näyttö voi välkkyä punaisena, vihreänä tai sinisenä. Tämä ei ole vika. Nämä välkähdykset eivät näy tallennetussa kuvassa. • Älä pidä kamerasta kiinni nestekidenäytöstä. • Älä jätä kameraa auringonvaloon tai ota kuvia aurinkoa vasten pitkän aikaa. Sisäinen mekanismi saattaa vahingoittua. Kamerasta lähellä olevaan kohteeseen kohdistuva auringonvalo voi sytyttää kohteen palamaan. • Nestekidenäytön takana ja kiertyvän saranaosan ympärillä on magneetti. Älä vie nestekidenäytön viereen mitään esineitä, johon magneetilla voi olla vaikutusta, kuten levykkeitä tai luottokortteja. • Kuvat voivat laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä ei ole vika. Näyttö voi pimentyä väliaikaisesti, kun kamera kytketään päälle kylmissä olosuhteissa. Näyttö toimii normaalisti, kun kamera lämpenee. 5

 • Page 1 and 2: Digitaalinen kamera vaihdettavalla
 • Page 3: Euroopassa oleville asiakkaille Kä
 • Page 7 and 8: Sisällysluettelo Kameran valmistel
 • Page 9 and 10: Kirkkauden korjauksen käyttäminen
 • Page 11 and 12: Kameran valmisteleminen Mukana tull
 • Page 13 and 14: Takapuoli A Mikrofoni** B Automaatt
 • Page 15 and 16: Sivut/pohja A REMOTE-liitin • Kun
 • Page 17 and 18: Huomautuksia • Latausaika vaihtel
 • Page 19 and 20: Käytettävissä olevat muistikorti
 • Page 21 and 22: Akun tehokas käyttö • Akun teho
 • Page 23 and 24: Huomautuksia ”Memory Stick” -ko
 • Page 25 and 26: Objektiivin irrottaminen 1 Paina ob
 • Page 27 and 28: 5 Aseta muut kohteet toistamalla va
 • Page 29 and 30: Silmäsuppilon irrottaminen Kun lii
 • Page 31 and 32: SLT-A33 (Yksiköt: Kuvat) Kapasitee
 • Page 33 and 34: Puhdistaminen Kameran puhdistaminen
 • Page 35 and 36: 4 Valitse [Syötä] painikkeella v
 • Page 37 and 38: Ennen käyttöä Näyttöilmaisimet
 • Page 39 and 40: Tallennustietojen näyttö (Etsin)
 • Page 41 and 42: Näyttö Selitys GPS:n kolmiolasken
 • Page 43 and 44: Näyttö Selitys AF-alue (87) AWB 7
 • Page 45 and 46: Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto
 • Page 47 and 48: Painikkeella MENU valittavat toimin
 • Page 49 and 50: Räätälöintivalikko Eye-Start-AF
 • Page 51 and 52: Muistikorttityökalu-valikko Alusta
 • Page 53 and 54: Kuvaaminen Nestekidenäytön kulman
 • Page 55 and 56:

  Tekijä 3 Tue kyynärpäitäsi kevy

 • Page 57 and 58:

  Kuvaaminen automaattiasetuksella Ku

 • Page 59 and 60:

  Kuvaaminen asetuksilla, joita kamer

 • Page 61 and 62:

  Kuvaaminen kohteelle sopivalla aset

 • Page 63 and 64:

  (Yökuvaus) (Hämärässä ilman ja

 • Page 65 and 66:

  6 Kallista tai käännä kamera kuv

 • Page 67 and 68:

  Kuvaaminen yhtäjaksoisesti suurell

 • Page 69 and 70:

  Ohjelmoitava automaattikuvaus Täm

 • Page 71 and 72:

  2 Valitse aukkoarvo (F-luku) säät

 • Page 73 and 74:

  Liikkuvan kohteen kuvaaminen eri ta

 • Page 75 and 76:

  Kuvaaminen manuaalisesti säädetyl

 • Page 77 and 78:

  Jälkien kuvaaminen pitkällä valo

 • Page 79 and 80:

  Videoiden tallentaminen 1 Aloita ta

 • Page 81 and 82:

  MENU-painike t 1 t [Video: Äänen

 • Page 83 and 84:

  Kuvaustoiminnon käyttäminen Tarke

 • Page 85 and 86:

  Tarkan etäisyyden mittaaminen koht

 • Page 87 and 88:

  Tarkennusalueen valitseminen (AF-al

 • Page 89 and 90:

  Tarkennuksen tarkistaminen kuvaa su

 • Page 91 and 92:

  Kasvojen tunnistaminen Kasvontunnis

 • Page 93 and 94:

  Hymyntunnistuksen herkkyys Voit mä

 • Page 95 and 96:

  (Salama pois päältä) Ei syty, va

 • Page 97 and 98:

  Langaton salamakuvaus Langattomalla

 • Page 99 and 100:

  3 Lukitse valotus painamalla AELpai

 • Page 101 and 102:

  MENU-painike t 2 t [Histogrammi] t

 • Page 103 and 104:

  Huomautuksia • Kun kohteen ja ulk

 • Page 105 and 106:

  Kuvan kirkkauden ja kontrastin korj

 • Page 107 and 108:

  • Et voit aloittaa seuraavan kuva

 • Page 109 and 110:

  Asetuksia (Kontrasti), (Värikyllä

 • Page 111 and 112:

  AWB (Autom.WB) (Päivänvalo) (Varj

 • Page 113 and 114:

  Huomautus • Ilmoitus ”Räätäl

 • Page 115 and 116:

  Sarjana kuvattavien kuvien enimmäi

 • Page 117 and 118:

  EV-asteikko haarukkakuvauksessa Val

 • Page 119 and 120:

  Katselutoiminnon käyttäminen Kuvi

 • Page 121 and 122:

  Valitsee toistettavien videoiden p

 • Page 123 and 124:

  Kuvaluettelonäyttöön vaihtaminen

 • Page 125 and 126:

  Tallennettujen kuvien tietojen tark

 • Page 127 and 128:

  Histogramminäyttö A Näyttö Seli

 • Page 129 and 130:

  Kuvien suojaaminen (suojaa) Voit su

 • Page 131 and 132:

  4 Paina MENU-painiketta. 5 Valitse

 • Page 133 and 134:

  • Älä kytke laitteen lähtölii

 • Page 135 and 136:

  Kameran käyttö ulkomailla Kun kat

 • Page 137 and 138:

  GPS-paikkatietojen hakemisen nopeut

 • Page 139 and 140:

  Kuvan koon ja laadun asettaminen Ku

 • Page 141 and 142:

  Kuva: Kuvasuhde MENU-painike t halu

 • Page 143 and 144:

  Muistikorttitallennustavan asettami

 • Page 145 and 146:

  Kuvatietokannan palauttaminen Kun v

 • Page 147 and 148:

  Kuvakohinan vähennysasetuksen muut

 • Page 149 and 150:

  Painikkeiden toiminnon muuttaminen

 • Page 151 and 152:

  Huomautus • Oikea mittaus ei ole

 • Page 153 and 154:

  Kuvauksen jälkeen näytettävän k

 • Page 155 and 156:

  Oletusasetusten palauttaminen Voit

 • Page 157 and 158:

  Vaihtoehdot Määritä tulostus - P

 • Page 159 and 160:

  Suositeltava tietokoneympäristö (

 • Page 161 and 162:

  ohjelmiston, asennus ei ole tarpeen

 • Page 163 and 164:

  Huomautuksia • ”PMB” ei ole y

 • Page 165 and 166:

  Tiedoston nimi Kansio Tiedostotyypp

 • Page 167 and 168:

  Videolevyn luominen Voit luoda kame

 • Page 169 and 170:

  2 Valitse [Create AVCHD Format Disc

 • Page 171 and 172:

  Kuvien tulostaminen DPOF:n määrit

 • Page 173 and 174:

  Muut Tekniset tiedot Kamera [Järje

 • Page 175 and 176:

  HDMI HDMI-tyyppinen C- miniliitin M

 • Page 177 and 178:

  • PowerPC on IBM Corporationin re

 • Page 179 and 180:

  Virta katkeaa yllättäen. • Jos

 • Page 181 and 182:

  Salaman uudelleen latautumiseen kul

 • Page 183 and 184:

  • Kamera ei ehkä pysty vastaanot

 • Page 185 and 186:

  Tulostus Kuvia ei voi tulostaa. •

 • Page 187 and 188:

  Varoitusilmoitukset Jos jokin seura

 • Page 189 and 190:

  Kuvatietokantatiedoston virhe. Käy

 • Page 191 and 192:

  tapauksessa uudelleen ennen kameran

 • Page 193 and 194:

  AVCHD-muoto AVCHD-muoto on digitaal

 • Page 195 and 196:

  tietoihin määritetty karttapaikka

 • Page 197 and 198:

  Hakemisto Hakemisto Numerot 3D.....

 • Page 199 and 200:

  Olkahihna..........................

 • Page 201 and 202:

  Huomautuksia lisenssistä Kameran m