Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Vihjeitä

Vihjeitä panoraamakuvaukseen Kallista tai käännä kameraa kaaressa vakionopeudella ja samaan suuntaan kuin mihin näytön merkki osoittaa. [Pyyhkäisypanor.] soveltuu paremmin paikallaan olevien kuin liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Pystysuunta Vaakasuunta Mahdollisimman pieni säde • Pyyhkäisypanoraama-tilassa on suositeltavaa käyttää laajakulmaobjektiivia. • Kun käytät objektiivia, jolla on pitkä polttoväli, käännä tai kallista kameraa tavallista hitaammin käyttäessäsi laajakulmaobjektiivia. • Määritä ohjelma ja paina suljinpainike puoliksi alas tarkennuksen, valotuksen ja valkotasapainon lukitsemiseksi. • Jos näytön reunassa on suuri keskittymä erilaisia muotoja tai eri maiseman yksityiskohtia, kuvan sommittelu voi epäonnistua. Säädä tällaisissa tapauksissa kuvan sommittelua siten, että tämä kohta on kuvan keskellä, ja ota kuva uudelleen. • Voit valita kuvakoon: MENU-painike t 2 t [Panoraama: Koko]. Kolmiulotteisten kuvien luominen Aseta toimintatilan valitsin asentoon (Pyyhkäisykuvaus), valitse [3Dpyyhkäisypan.] ja ota kuva. Kamera tallentaa samaa toimintoa kuin Pyyhkäisypanoraama käyttämällä useita kuvia ja yhdistää ne kolmiulotteiseksi kuvaksi. Voit tarkastella näitä 3D-kuvia käyttämällä 3Dyhteensopivaa televisiota. Lisätietoja 3D-kuvien ottamisesta on sivulla 196. Kallistuksen tai kääntämisen suunnan asettaminen Voit asettaa, mihin suuntaan kameraa kallistetaan tai käännetään. MENU-painike t 2 t [Panoraama: Suunta] tai [3D-pan: suunta] t Valitse haluamasi asetus 66

Kuvaaminen yhtäjaksoisesti suurella nopeudella (Sarjakuvaus, AE-ensisijainen) Tämä tila soveltuu: z Nopeasti liikkuvan kohteen kuvaamiseen jatkuvasti tilanteen tallentamiseksi. z Lapsen jatkuvasti muuttuvien ilmeiden kuvaamiseen. 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon (SLT-A55/A55V) tai (SLT-A33) (Jatk. AE-ensisijais.). Kuvaaminen 2 Säädä tarkennusta ja ota kuvat kohteista. • Kamera ottaa kuvia jatkuvana kuvasarjana suljinpainikkeen ollessa kokonaan painettuna. • Kamera tallentaa kuvat jatkuvasti korkeintaan 10 kuvan sekuntinopeudella (SLT-A55/A55V) tai noin 7 kuvan sekuntinopeudella (SLT-A33). Kuvausmenetelmät • Kun automaattitarkennustilaksi on asetettu [Jatkuva a.tark.], tarkennusta ja valotusta säädetään jatkuvasti kuvauksen aikana. • Manuaalista tarkennusta käytettäessä tai kun automaattinen tarkennustila on [Yhden k. a.tark.], voit säätää ISO-tarkkuutta ja aukkoa. Kun [Yhden k. a.tark.] on valittu, kohdistus on ensimmäisessä kuvassa. Huomautuksia • Kasvontunnistustoiminto on pois päältä. • Kun [Autom. HDR] on valittu, DRO-prosessi suoritetaan tilapäisesti DROasetuksen mukaisesti. • Meidän mittausolosuhteet. Sarjakuvauksen nopeus on hitaampi kuvausolosuhteista riippuen. 67