Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

3 Ota kuva valotuksen

3 Ota kuva valotuksen asettamisen jälkeen. • Tarkista valotusarvo EV-asteikolta (Manuaalinen mittaus*). Kohti +: Kuvista tulee kirkkaampia. Kohti –: Kuvista tulee tummempia. b B -nuolet tulevat näkyviin, jos asetettu valotus on EV-asteikon ulkopuolella. Nuoli alkaa vilkkua, jos ero on suurempi. * Kun kamera on M-tilassa, se näyttää ali- tai ylikompensointiarvon oikean valotuksen mukaan valotuskorjauksen ilmaisimen asteikolla. Standardiarvo Huomautuksia • (Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin ei tule näkyviin manuaalisessa valotustilassa. • Kun toimintatilan valitsin on asetettu asentoon M, ISO-asetus [AUTO] on asetettu arvoon [100]. M-tilassa ISO-asetus [AUTO] ei ole käytettävissä. Aseta ISOherkkyys tarvittavalla tavalla (sivu 104). • Paina -painiketta, kun kuvaat salamalla. Salaman kantama kuitenkin vaihtelee aukkoarvon mukaan. Kun kuvaat salamalla, tarkista salaman kantama (sivu 96). Manuaalinen vaihto Voit muuttaa valotusajan ja aukkoarvon yhdistelmää muuttamatta asettamaasi valotusta. Valitse valotusajan ja aukkoarvon yhdistelmä kääntämällä säätöpyörää samalla, kun painat AEL-painiketta. AEL-painike 76

Jälkien kuvaaminen pitkällä valotusajalla (BULB) Tämä tila soveltuu: z liikkuvan valon, kuten ilotulitusten, kuvaamiseen. z tähtien kuvaamiseen. 1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan M. 2 Käännä säätöpyörää vasemmalle, kunnes valittuna on [BULB]. Kuvaaminen BULB 3 Säädä aukkoa (F-luku) säätöpyörää kääntämällä samalla, kun painat - painiketta. -painike 77