Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Tarkennustavan

Tarkennustavan valitseminen kohteen liikkeen mukaisesti (automaattitarkennustila) Fn-painike t asetus (Automaattitarkennus) t Valitse haluamasi (Yhden k. a.tark.) (Autom. a.tark.) (Jatkuva a.tark.) Kamera tarkentaa ja tarkennus lukitaan, kun suljinpainike painetaan puoliväliin asti. [Automaattitarkennus] vaihtaa automaattitarkennuksen ja jatkuvan automaattitarkennuksen välillä kohteen liikkeen perusteella. Kun painat suljinpainiketta puoliväliin ja pidät sitä painettuna, jos kohde on liikkumaton, tarkennus lukitaan, ja jos kohde liikkuu, kamera jatkaa tarkentamista. Kamera jatkaa tarkennusta, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. • Äänimerkki ei soi, kun kohde on tarkennettu. • Tarkennuksen lukitusta ei voi käyttää. Kuvausmenetelmät • Käytä [Yhden k. a.tark.] -asetusta, kun kohde on paikallaan. • Käytä [Jatkuva a.tark.] -asetusta, kun kohde liikkuu. Huomautuksia • [Autom. a.tark.] valitaan, kun valotustilaksi on asetettu AUTO, AUTO+ tai jokin seuraavista Valotusohjelma-tiloista: [Muotokuva], [Maisemakuva], [Auringonlasku], [Yökuvaus], [Yömuotokuva] tai [Hämärässä ilman jalustaa]. [Yhden k. a.tark.] valitaan, kun Valotusohjelmaksi on asetettu [Makro] -valotustila. [Jatkuva a.tark.] valitaan, kun Valotusohjelmaksi on asetettu [Urheilu] -valotustila. • [Jatkuva a.tark.] on valittu, kun hymysuljintoimintoa käytetään. 86

Tarkennusalueen valitseminen (AF-alue) Valitse haluamasi AF-alue kuvausolosuhteiden tai mieltymyksesi mukaan. Tarkennettu alue muuttuu automaattitarkennusalueella vihreäksi, ja muut automaattitarkennusalueet häviävät. AF-alue Fn-painike t (AF-alue) t Valitse haluamasi asetus (Laaja) Kamera määrittää, mitä 15 automaattitarkennusalueesta käytetään tarkennukseen. (Piste) Kamera käyttää ainoastaan keskialueella olevia automaattitarkennusalueita. (Paikallinen) Valitse hallintapainikkeella jokin 15 automaattitarkennusalueesta, jonka tarkennuksen haluat ottaa käyttöön. Voit tuoda asetusnäytön näkyviin ja valita haluamasi alueen painamalla AF-painiketta. Huomautuksia • Kun valotustilaksi on asetettu AUTO, AUTO+, Pyyhkäisypanoraama tai Valotusohjelma tai hymysuljin otetaan käyttöön, [AF-alue] asetetaan kiinteästi asetukseen [Laaja] etkä voi valita muita asetuksia. • AF-alue ei ehkä valaistu sarjakuvauksessa tai kun suljinpainike painetaan pohjaan ilman taukoa. Kuvaustoiminnon käyttäminen 87