Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Kuvan kirkkauden

Kuvan kirkkauden säätäminen (valotus, salamakorjaus, mittaus) Kuvaaminen kiinteää kirkkautta käyttämällä (AE-lukko) Kun kuvaat aurinkoa kohti tai ikkunan vieressä, kohteen valotus ei ehkä ole asianmukainen, koska kohteen ja taustan valaistuksessa voi olla suuria eroja. Tällaisissa tilanteissa tulee käyttää valomittaria, jos kohde on riittävän kirkas, ja valotus tulee lukita ennen kuvaamista. Voit vähentää kohteen kirkkautta osoittamalla kameraa kohdetta kirkkaampaa pistettä kohti ja lukitsemalla koko kuvan valotuksen valomittarin avulla. Voit lisätä kohteen kirkkautta osoittamalla kameraa kohdetta tummempaa pistettä kohti ja lukitsemalla koko kuvan valotuksen valomittarin avulla. Tässä osassa kuvataan, miten kuvauskohteesta voi ottaa kirkkaamman kuvan toiminnolla (Piste). Kohta, johon valotus lukitaan. 1 Fn-painike t (Mittausmuoto) t (Piste) 2 Säädä tarkennusta osassa, johon haluat lukita valotuksen. Valotus asetetaan, kun kuva on tarkennettu. 98

3 Lukitse valotus painamalla AELpainiketta. (AE-lukon merkki) tulee näkyviin. AEL-painike 4 Paina AEL-painiketta, tarkenna kuvauskohde ja ota kuva. • Jos haluat jatkaa samalla valotusarvolla kuvaamista, paina AEL-painiketta ja pidä sitä painettuna kuvaamisen jälkeen. Asetus peruuntuu, kun painike vapautetaan. Kirkkauden korjauksen käyttäminen koko kuvassa (valotuskorjaus) Valotustilaa M lukuun ottamatta valotus valitaan automaattisesti (automaattinen valotus). Automaattivalotuksesta saadun valotuksen perusteella voit suorittaa valotuskorjauksen siirtämällä valotusta joko suuntaan + tai – mieltymyksesi mukaan. Voit kirkastaa koko kuvaa siirtämällä suuntaan +. Kun siirrät suuntaan –, koko kuva tummenee. Kuvaustoiminnon käyttäminen Säädä suuntaan – Perusvalotus Säädä suuntaan + 99