Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

1 Pritisnite tipku .

1 Pritisnite tipku . Tipka 2 Podesite ekspoziciju kontrolnim kotačićem. Prema + (više): Svjetlija slika. Prema – (manje): Tamnija slika. Standardna ekspozicija 3 Izoštrite motiv i snimajte. Tehnike snimanja 66Podesite razinu kompenzacije uz provjeru snimljene slike. 66Primjenom bracketinga pri snimanju možete načiniti više snimaka uz ekspoziciju pomaknutu na plus ili minus stranu (str. 118). Napomena 66 Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection. Za snimanje tijekom provjere zaslona koristeći histogram Histogram prikazuje raspodjelu svjetline koja pokazuje koliko piksela određene svjetline postoji u slici. Broj piksela Tamno Svijetlo 102

Tipka MENU ˘ 2 [Histogram] [On] 66Nakon što nekoliko puta na kontrolnoj tipki pritisnete DISP umjesto grafičkog prikaza prikazuje se histogram. Primjenom kompenzacije ekspozicije mijenjat će se i histogram. Ilustracija zdesna je primjer toga. Snimanje s kompenzacijom ekspozicije u pozitivnoj strani posvjetljuje cijelu sliku pa se cijeli histogram pomiče na svijetlu stranu (desna strana). Primjenjuje li se kompenzacija ekspozicije u negativnu stranu, histogram će se pomaknuti u drugu stranu. Oba kraja histograma pokazuju dio s pretežno svijetlim ili pretežno tamnim tonovima. Ta područja nije moguće kasnije obnoviti pomoću računala. Podesite ekspoziciju po potrebi i snimajte ponovno. Napomene 66 Histogram ne prikazuje završnu snimljenu fotografiju. Označava status slike koja je prikazana na zaslonu. Histogram će se razlikovati ovisno o podešenju otvora blende, itd. 66 Histogram se razlikuje u slučajevima snimanja i reprodukcije u sljedećim situacijama: ––Kod uporabe bljeskalice. ––Prilikom snimanja pri slabom svjetlu, primjerice, snimanja noću. Uporaba funkcije snimanja Podešavanje količine svjetla bljeskalice (Flash Compesation) Pri snimanju s bljeskalicom možete podesiti samo količinu svjetla bljeskalice, bez mijenjanja kompenzacije ekspozicije. Možete mijenjati samo ekspoziciju glavnog objekta koji je unutar dometa bljeskalice. 103