Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Podešavanje ISO

Podešavanje ISO osjetljivosti Osjetljivost na svjetlo izražava se ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj, viša je osjetljivost. 1 Pritisnite ISO na kontrolnoj tipki za prikaz izbornika za ISO. 2 Odaberite željenu vrijednost kontrolnim tipkama /. 66 Što je veći broj, viša je razina šuma. 66 Odaberete li [Multi Frame NR], željenu vrijednost odaberite pomoću /. Napomene 66 Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama ili Scene Selection, ISO je uvijek AUTO i ne možete odabrati druge ISO brojeve. 66 Kad je mod ekspozicije podešen na P/A/S te je ISO podešen na [AUTO], ISO se automatski podesi između ISO 100 i ISO 1600. 66 Postavka [AUTO] nije raspoloživa u modu ekspozicije M. Promijenite li mod ekspozicije na M uz podešen [AUTO], promijenit će se u [100]. Podesite ISO prema uvjetima snimanja. Smanjenje šuma na više snimaka (Multi Frame NR) Fotoaparat automatski snima više fotografija u nizu, spaja snimke, smanjuje šum te pohranjuje jednu fotografiju. U funkciji Multi Frame NR možete odabrati veće ISO brojeve nego što je najveća ISO osjetljivost. Pohranjena fotografija sastavljena je od više snimaka. Napomene 66 Pritisnite i zadržite okidač dok se snimanje u nizu ne zaustavi. 66 Kada je [Image: Quality] je podešeno na [RAW] ili na [RAW & JPEG], ovu funkciju nije moguće koristiti. 66 Bljeskalicu, D-Range Optimizer i [Auto HDR] ne mogu se koristiti. 106

Automatska kompenzacija za svjetlinu i kontrast (D-Range) Tipka D-RANGE odaberite željeno podešenje Tipka D-RANGE ζ (Off) ι (D-RangeOptimizer) κ (Auto HDR) Funkcije DRO/Auto HDR se ne koriste. Dijeljenjem slike u mala područja fotoaparat analizira kontrast svjetla i sjene između objekta i pozadine te stvara sliku s optimalnom svjetlinom i gradacijom. Snima tri slike s različitim ekspozicijama te zatim točno eksponiranom slikom preklapa svijetlo područje podeksponirane slike i tamno područje preeksponirane slike kako bi se dobila slika s bogatom gradacijom. Pohranjuju se dvije slike: slika s točnom ekspozicijom i preklopljena slika. Ispravljanje svjetline slike (D-Range Optimizer) Uporaba funkcije snimanja 1 Tipka D-RANGE ι (D-RangeOptimizer) 2 Odaberite optimalnu razinu kontrolnim tipkama /. η (Auto) Automatski ispravlja svjetlinu. ι (Level)* Optimizira gradacije snimljene slike u svakom području slike. Odaberite optimalnu razinu između Lv1 (slabo) i Lv5 (snažno). * Lv_ prikazano uz ι je trenutačno odabrani korak. 107