Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Podešavanje tonova boje

Podešavanje tonova boje (White balance) Tonovi boja objekta mijenjaju se ovisno o značajkama izvora svjetla. Sljedeća tablica pokazuje kako se ton boje mijenja na temelju različitih izvora svjetla u usporedbi s objektom koji ispada bijel pod sunčevim svjetlom. Vrijeme/ svjetlo Dnevno svjetlo Oblačno Fluorescentno Klasična žarulja Svojstva Bijela Plavkasto Zelenkasto Crvenkasto svjetla Ravnoteža bjeline je značajka koja podešava ton boje približno onome što vidite. Koristite tu funkciju kad ton boje na slici ne ispadne kako ste očekivali ili kad želite promijeniti ton boje u svrhu određenog fotografskog izričaja. Napomene 66 Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection, [White Balance] je uvijek [Auto WB] i ne možete odabrati druge modove. 66 Ako za rasvjetu imate samo živinu ili natrijevu žarulju, zbog svojstava tog izvora svjetla fotoaparat neće moći postići točnu ravnotežu bjeline. U tim situacijama koristite bljeskalicu. Podešavanje ravnoteže bjeline u skladu s određenim izvorom svjetla (automatska/pretpodešena ravnoteža bjeline) WB na kontrolnoj tipki odaberite željeno podešenje 66Kad nije odabrano [AWB], ton boje možete precizno ugoditi tipkama /. Podešavanjem prema + slika poprima crvenije tonove, a podešavanjem prema – plavkaste. 112

AWB (Auto WB) ` (Daylight) ˇ (Shade) (Cloudy) - (Tungsten) (Fluorescent) ¦ (Flash) Fotoaparat automatski detektira izvor svjetla i podešava tonove boja. Odaberete li opciju koja odgovara određenom izvoru svjetla, tonovi boja podešavaju se za taj izvor svjetla (pretpodešena ravnoteža bjeline). Tehnika snimanja 66Koristite funkciju ravnoteže bjeline s raznim podešenjima ako s odabranom opcijom (str. 119) ne možete postići željenu boju. 66Odaberete li [5500K] (Color Temp.) ili [0] (Color Filter) možete podesiti vrijednost na željenu vrijednost (dolje). 66Odaberete li [Custom], možete registrirati svoje podešenje (str. 114). Podešavanje temperature boje i efekta filtra (Color Temperature/ Color Filter) WB na kontrolnim tipkama [5500K] (Color Temp.) ili [0] (Color Filter) 66Kako biste podesili temperaturu boje odaberite vrijednost tipkama /. 66Kako biste podesili efekt filtra odaberite smjer kompenzacije tipkama /. Napomena 66 Budući da su mjerenja boje osmišljena za filmske kamere vrijednosti se razlikuju pod fluorescentnom/natrijevom/živinom lampom. Preporučujemo da ručno podesite ravnotežu bjeline ili načinite probni snimak. Uporaba funkcije snimanja 113