Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Snimanje pomoću

Snimanje pomoću daljinskog upravljača Možete snimati koristeći tipke SHUTTER i 2SEC (okidanje nakon 2 sekunde) na daljinskom upravljaču RMT-DSLR1 (opcija). Također pogledajte upute za uporabu isporučene s daljinskim upravljačem. 1 5/6 na kontrolnoj tipki t V (Remote Commander) 2 Izoštrite objekt, usmjerite predajnik daljinskog upravljača prema pripadajućem senzoru i snimajte. 120

Reprodukcija slika Na LCD zaslonu prikazuje se zadnja snimljena fotografija. 1 Pritisnite tipku . Tipka x 2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama /. Za povratak u mod snimanja Ponovno pritisnite tipku . Za promjenu prikaza podataka o snimanju Pritisnite kontrolnu tipku DISP. Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz na zaslonu se mijenja na sljedeći način. S podacima o snimanju Prikaz histograma Bez podataka o snimanju Odabir mape za reprodukciju Tipka MENU 2 [Select Folder] odaberite željenu mapu Uporaba funkcije pregledavanja Za odabir orijentacije pri reprodukciji fotografije snimljene u portretnom položaju Tipka MENU 2 [Playback Display] odaberite željeno podešenje 121